Danh mục sách mới bổ sung theo chương trình Đào tạo CDIO, Tháng 01/2019

Ngày 14/01/2019, Trung tâm Thông tin Thư viện đã tiến hành bổ sung sách mới theo chương trình đào CDIO. Tổng số đầu sách được bổ sung đợt này là 78 đầu, thuộc 7 lĩnh vực. Trong đó: Quản lý kinh doanh: 16 đầu sách; Kế toán kiểm toán: 8 đầu sách; Lý luận chính trị - Pháp luật 02 đầu sách; Công nghệ hóa 40 đầu sách; Cơ khí: 01 đầu sách; Điện: 9 đầu sách; Công nghệ may - Thiết kế thời trang: 02 đầu sách. Danh mục cụ thể như sau:

Stt

Tên sách

Tác giả

Nhà xb

Nxb

1

Quản trị chất lượng

Nguyễn Đình Phan

ĐHKTQD

2012

2

Quản lý dự án

Từ Quang Phương

ĐHKTQD

2014

3

Giáo trình tin học ứng dụng

Hàn Viết Thuận

ĐHKTQD

2012

4

Hệ thống thông tin quản lý

TrầnThị Song Minh

ĐHKTQD

2012

5

Kinh tế bảo hiểm

Phạm Thị Định

ĐHKTQD

2015

6

Kinh tế đầu tư

Từ Quang Phương,
Phạm Văn Hùng

ĐHKTQD

2013

7

Kinh tế phát triển

Ngô Thắng Lợi

ĐHKTQD

2013

8

Một số lý thuyết đương đại về QTKD, ứng dụng trong nghiên cứu

Nguyễn Văn Thắng

ĐHKTQD

2015

9

Quản trị chiến lược

Hoàng Văn Hải

ĐHQGHN

2010

10

Quản trị chuỗi cung ứng

Nguyễn Thành Hiếu

ĐHKTQD

2015

11

Truyền thông marketing tích hợp

PGS. TS. Trương Đình Chiến

ĐHKTQD

2016

12

Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Nguyễn Mạnh Quân

ĐHKTQD

2014

13

Kinh doanh quốc tế

Tạ Lợi, Nguyễn Thị Hương

ĐHKTQD

2017

14

Lý thuyết thống kê

Trần Thị Kim Thu

ĐHKTQD

2016

15

Thực hành nghiên cứu trong Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nguyễn Văn Thằng

ĐHKTQD

2017

16

Thuế và Kế toán thuế Việt Nam “Lý thuyết và thực hành”

TS Phạm Đức Cường – TS Trần Mạnh Dũng (CPA)

Tài chính

2016

17

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (Lý thuyết thực hành và giải pháp thuế)

PGS.TS Trần Mạnh Dũng- TS. Hà Thị Thủy Vân - TS. Vũ Thị Kim Anh

Tài chính

2017

18

Phương pháp NC định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển- nông nghiệp

PGS.TS Đinh Phi Hổ

NXB Phương Đông

2011

19

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Lan Anh

ĐHKTQD

2013

20

Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Hà Thị Thúy Vân

Tài chính

2017

21

GT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chính trị Quốc gia

2016

22

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

ĐCSVN

Chính trị Quốc gia

2016

23

Bài tập Chi tiết máy

Nguyễn Hữu Lộc

ĐHQGTpHCM

2009

24

Lập trình hệ thống nhúng

Hoàng Trang
Bùi Quốc Bảo

ĐHQGTpHCM

2014

25

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Nguyễn Đức Thành

ĐHQGTpHCM

2005

26

Giáo trình thực hành máy điện

Bùi Văn Hồng

ĐHQGTpHCM

2013

27

Hệ thống điều khiển thông minh

Huỳnh Thái Hoàng

ĐHQGTpHCM

2006

28

Lý thuyết điều khiển tự động

Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng

ĐHQGTpHCM

2010

29

Matlab và ứng dụng trong điều khiển

Nguyễn Đức Thành

ĐHQGTpHCM

2011

30

Truyền động điện

Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc

ĐHQGTpHCM

2003

31

Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp

Võ Văn Nhị

Tài chính

2018

32

Xử lý số tín hiệu và ứng dụng

Phạm Thượng Hàn

NXB Giáo dục

2009

33

Văn hóa kinh doanh

Dương Thị Liễu

ĐHKTQD

2012

34

Điều khiển logic và ứng dụng

Nguyễn Trọng Thuần

Khoa học Kỹ thuật

2005

35

Điều chỉnh tự động truyền động điện

Bùi Quốc Khánh,

Khoa học Kỹ thuật

2010

36

Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt Điện công nghiệp

Trần Duy Phụng

Khoa học Kỹ thuật

2016

37

Công nghệ axit sunfuric

Đỗ Bình

Bách Khoa

38

Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp tập 1

Phan Đình Châu

Trường ĐHBKHN

2011

39

Cơ sở hóa học dị vòng

Trần Quốc Sơn

Đại học sư phạm.

2014

40

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Vũ văn Mạnh

Đại học sư phạm.

41

Hoá sinh học

Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thy Thư

Đại học sư phạm.

2005

42

Hóa lý Silicat

Đỗ Quang Minh

ĐHQGTpHCM

2011

43

Quản lý Môi trường (Phần chuyên đề)

GS. TSKH Lê Huy Bá

ĐHQGTpHCM

2016

44

Giáo trình công nghệ sinh học môi trường

Lê Phi Nga

ĐHQGTpHCM

2014

45

Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ Thực phẩm

Bùi Ái

ĐHQGTpHCM

2009

46

Kỹ thuật môi trường

Lâm Minh Triết

ĐHQGTpHCM

2015

47

Độc học môi trường,phần chuyên đề

Lê Huy Bá

ĐHQGTpHCM

2014

48

Độc học môi trường,phần cơ bản

Lê Huy Bá

ĐHQGTpHCM

49

Mô hình hóa môi trường

Bùi Tá Long

ĐHQGTpHCM

2014

50

Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp (Tính toán thiết kế công trình)

Lâm Minh Triết

ĐHQGTpHCM

2008

51

Hóa học xanh

Phan Thanh Sơn Nam

ĐHQGTpHCM

2010

52

Vật liệu dệt

Nguyễn Văn Lân

ĐHQGTpHCM

2004

53

Dược điển Việt Nam V tập 1

NXB Y học

2018

54

Dược điển Việt Nam V tập 2

55

Dược liệu học, tập 2

Phạm Thanh Kỳ

NXB Y học

2018

56

Hóa dược I

Trần Đức Hậu

NXB Y học

2016

57

Hóa lý dược

Phạm Ngọc Bùng và cộng sự

NXB Y học

2014

58

Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học

Nguyễn Hải Nam

NXB Y học

2011

59

Dược động học đại cương

Bộ Y tế

NXB Y học

2006

60

Dược lý học lâm sàng

Bộ môn Dược lý – Đại học Y Hà Nội

NXB Y học

2005

61

Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1

Bộ Y tế

NXB Y học

2016

62

Kỹ thuật bào chế và sinh dược học. Các dạng thuốc, tập 2,

Võ Xuân Minh,Nguyễn Văn Long

NXB Y học

2016

63

Kiểm nghiệm dược phẩm

Trần Tử An, Trần Tích,

NXB Y học

2017

64

Kiểm nghiệm thuốc

Trần Tích

NXB Giáo dục

2007

65

Kỹ thuật sơn đồ gỗ

NXB Giáo dục

66

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Lương Đức Phẩm

NXB Giáo dục

2003

67

Phân tích lý hóa

Hồ Viết Quý

NXB Giáo dục

2010

68

Bào chế và sinh dược học Tập 2

Lê Quan Nghiệm

NXB Giáo dục

2010

69

Công nghệ bào chế dược phẩm

Hoàng Minh Châu

NXB Giáo dục

2007

70

Kỹ thuật may cơ bản

Nguyễn Thị Lệ

Giáo dục

2017

71

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

Trịnh Xuân Lai

NXB Xây dựng

2016

72

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn

Nguyễn văn Phước

NXB Xây dựng

2017

73

Sinh thái học và và bảo vệ môi trường

Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo

NXB Xây dựng

2018

74

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Trịnh Xuân Lai

NXB Xây dựng

2017

75

Các Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học, tập 2

Nguyễn Bin

Khoa học Kỹ thuật

2004

76

Các Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học, tập 3

Phạm Xuân Toản

Khoa học Kỹ thuật

2003

77

Các Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học, tập 4

Nguyễn Bin

Khoa học Kỹ thuật

2008

78

Vật liệu polyme phân huỷ sinh học

Phạm Ngọc Lân

NXB Bách khoa HN

2015