GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên thời 4.0

Trong 02 ngày 09-10/4/2021, Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 tổ chức tấp huấn kỹ năng mềm dành cho gần 1.000 cán bộ lớp hệ đại học K15 và cao đẳng K22 tại 02 cơ sở đào tạo Hà Nội và Hà Nam.

Xem thêm

Giao lưu Doanh nhân - Sinh viên với chủ đề “Lập nghiệp thời 4.0”

Giao lưu Doanh nhân – Sinh viên với chủ đề “Lập nghiệp thời 4.0” giúp Sinh viên nhà trường có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng các doanh nhân thành đạt, lắng nghe những chia sẻ về kiến thức, kỹ năng để có thể định hướng tương lai rõ ràng và tự có những kế hoạch lập nghiệp thành công cho riêng mình.

Xem thêm