Sinh viên DHCNHN với cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cấp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội diễn ra từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020, cấp toàn quốc diễn ra từ ngày 12/10/2020 đến 12/12/2020.

Xem thêm

Nghiệm thu Đề tài do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện

Ngày 01/10/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống giám sát, theo dõi tiêu thụ năng lượng trong các công trình xây dựng hiện hữu, hướng tới sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm” do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện. Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Xem thêm

24 sinh viên Nhà trường học tập tại trường ĐH KHKT Quảng Tây

Trong thời gian từ ngày 10/9/2015 đến ngày 14/9/2015, đoàn công tác Nhà trường đã sang làm việc tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) về việc đưa sinh viên sang học tập theo chương trình trao đổi sinh viên đã được ký kết giữa hai cơ sở đào tạo.

Xem thêm

Họp Ban Quản lý dự án HaUI - JICA lần thứ 8

Sáng ngày 10/9/2015, cuộc họp Ban Quản lý Dự án HaUI - JICA lần thứ 8 đã được tổ chức dưới sự điều hành của TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban Quản lý Dự án nhằm đánh giá các hoạt động đã thực hiện trong giai đoạn từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2015 và thông qua kế hoạch hoạt động giai đoạn tiếp theo.

Xem thêm