Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc gia "Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững"

Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 A1; Phòng bảo vệ luận án 02 tầng 10 nhà A1

Chi tiết kế hoạch tải về tại đây

Trân trọng !

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc gia `Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững`

  • Thứ Ba, 16:55 11/09/2018