Thông báo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 120 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hướng tới mốc son kỷ niệm 120 năm truyền thống (1898 - 2018) là dịp để Đại học Công nghiệp Hà Nội đánh giá, tổng kết thành tựu trong 120 năm xây dựng và phát triển, từ đó có những định hướng mới phù hợp với thời kỳ mới; là dịp khẳng định truyền thống, các giá trị cốt lõi của Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời tăng cường quảng bá, thiết lập quan hệ hợp tác giữa nhà trường và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó thực hiện thành công sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chất lượng của Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên cùng về tham dự các sự kiện lễ hội chính diễn ra (dự kiến vào tháng 10 năm 2018)

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà A11, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số 298 Đường Cầu Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội

Trân trọng !

Thông báo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 120 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội