Hội thảo việc làm, hướng nghiệp của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tổ chức chương trình “Hội thảo việc làm, hướng nghiệp của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam” nhằm giới thiệu việc làm cho cho sinh viên Đại học khoá 13, 14 và SV đã tốt nghiệp.

Xem thêm

Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp của Công ty TNHH Canon Việt Nam

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Canon Việt Nam tổ chức chương trình “Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp của Công ty TNHH Canon Việt Nam”, nhằm giới thiệu việc làm cho cho sinh viên Đại học khoá 13, Cao đẳng khóa 21 và SV đã tốt nghiệp.

Xem thêm

Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp của Công ty TNHH Secote Việt Nam

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Secote Việt Nam tổ chức chương trình “Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp của Công ty TNHH Secote Việt Nam”, nhằm giới thiệu việc làm cho cho sinh viên Đại học khoá 13, Cao đẳng khóa 21 và SV đã tốt nghiệp.

Xem thêm

Triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Thực hiện Công văn số 1410/BGDĐT-GDTC ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Công nghiệp Hà Nội phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 (diễn ra từ ngày 15/4-15/5) đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên nhà trường.

Xem thêm

Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng tổ chức chương trình “Hội thảo việc làm và tuyển dụng trực tiếp của Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng”, nhằm giới thiệu việc làm cho cho sinh viên (SV)  trình độ Đại học chính quy khóa 13 và SV đã tốt nghiệp.

Xem thêm