GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Kế hoạch đào tạo trực tuyến từ ngày 10/5/2021 đến ngày 23/5/2021

Kính gửi: Các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường.

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo ngày 06/5/2021, nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo trực tuyến từ ngày 10/5/2021 đến ngày 23/5/2021 như sau:

1. Kế hoạch đào tạo:

1.1. Đối với Đại học khóa 12, liên thông lên Đại học khóa 14 và các khóa khác đăng ký học cùng Đại học khóa 12, liên thông lên Đại học khóa 14:

Kế hoạch bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp và kế hoạch thi kết thúc học kỳ được điều chỉnh để thực hiện sau ngày 16/05/2021 (Trung tâm Khảo thí sẽ thông báo sau).

1.2. Đối với Đại học khóa 13, 14 và liên thông lên Đại học khóa 15:

- Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021: Giảng viên tổ chức dạy học trực tuyến hoặc giao bài tập có hướng dẫn đối với các lớp học phần chưa hoàn thành chương trình (Giảng viên cập nhật, Sinh viên xem thông tin lớp học trực tuyến tại mục “Dạy học trực tuyến” trên hệ thống Đại học điện tử). Những ca/lớp thực hành/thí nghiệm không thể triển khai dạy học trực tuyến: thực hiện bình thường.

- Từ ngày 17/5/2021 trở đi: Thi kết thúc học kỳ 2 theo kế hoạch do Trung tâm Khảo thí thông báo.

1.3. Đối với Đại học khóa 15:

1.3.1. Các lớp Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kinh tế đầu tư, Logistics, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Tài chính - Ngân hàng khóa 15:

Sinh viên tạm dừng học môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh để chuyển sang các học phần khác theo thời khóa biểu của học kỳ 2. Giảng viên giảng dạy các lớp này điều chỉnh lịch giảng dạy để triển khai dạy học trực tuyến (Giảng viên cập nhật, Sinh viên xem thông tin lớp học trực tuyến tại mục “Dạy học trực tuyến” trên hệ thống Đại học điện tử).

Những ca/ lớp thực hành/thí nghiệm không thể triển khai dạy học trực tuyến: Sinh viên được nghỉ học, Các khoa/trung tâm lập kế hoạch để Sinh viên học bù sau.

1.3.2. Các lớp Đại học khóa 15 còn lại:

Giảng viên tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến đối với các lớp học phần của Đại học khóa 15 (Giảng viên cập nhật, Sinh viên xem thông tin lớp học trực tuyến tại mục “Dạy học trực tuyến” trên hệ thống Đại học điện tử).

Những ca/lớp thực hành/thí nghiệm không thể triển khai dạy học trực tuyến được: Sinh viên được nghỉ học, Các khoa/trung tâm lập kế hoạch để Sinh viên học bù sau.

1.4. Đối với Cao đẳng khóa 21, khóa 22:

- Đối với các học phần có thể chuyển sang học trực tuyến hoặc giao nhiệm vụ học tập có hướng dẫn: Sinh viên học trực tuyến hoặc làm bài theo hướng dẫn của Giảng viên

- Đối với các học phần thực hành: Khoa/Trung tâm điều chỉnh giãn tiến độ thực hành tại đơn vị để giảm số ca/nhóm thực hành hàng ngày và thông báo để giảng viên, sinh viên thực hiện.

- Đối với các học phần còn lại (không thể triển khai dạy học trực tuyến/giao nhiệm vụ, không thực hiện được giãn tiến độ): Sinh viên được nghỉ học, Nhà trường sẽ điều chỉnh tiến độ đào tạo để sinh viên học bù và thông báo cụ thể sau.

1.5. Đối với Đại học VLVH, Cao học các khóa:

Từ ngày 10/5/2021 đến 23/5/2021: Giảng viên tổ chức dạy học trực tuyến hoặc giao bài có hướng dẫn từ xa.

1.6. Đối với Sinh viên các hệ, khóa đang thực tập ngoài trường:

Thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của nơi thực tập và nơi cư trú; Báo cáo kết quả, tiến độ thực tập với Giảng viên hướng dẫn qua email, điện thoại, …

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của địa phương và nhà trường về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (thông điệp 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế); nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

3. Thực hiện khai báo y tế trên website https://tokhaiyte.vn/ hoặc trên ứng dụng BLUEZONE hoặc khai báo y tế bằng mã QR code, ứng dụng công nghệ thông tin/ khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục khai báo y tế trên hệ thống Đại học điện tử của nhà trường.

4. Không tới Trường trong trường hợp đang thuộc diện phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế. Đối với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19, phải đến ngay các cơ sở Y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Đề nghị các đơn vị, CBGV và HVSV thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Trân trọng thông báo

  • Thứ Ba, 18:00 11/05/2021

Tin tiêu điểm

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến cho học viên nước CHDCND Lào

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến cho học viên nước CHDCND Lào

Thứ Sáu, 18:43 21/05/2021
Các trường thuộc Bộ Công Thương: Tăng lợi thế, uy tín đào tạo nhờ chuyển đổi số

Các trường thuộc Bộ Công Thương: Tăng lợi thế, uy tín đào tạo nhờ chuyển đổi số

Thứ Sáu, 09:05 21/05/2021
Phân tích dữ liệu kinh doanh và tương lai của ngành trong kỷ nguyên số

Phân tích dữ liệu kinh doanh và tương lai của ngành trong kỷ nguyên số

Thứ Ba, 11:21 18/05/2021
Hội nghị Chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội nghị Chuyển đổi mô hình quản trị đại học từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 21:02 26/01/2021
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán và Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán và Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Thứ Bảy, 18:20 23/01/2021

Các bài đã đăng

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia "Nghiên cứu xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng Lào Cai”

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia "Nghiên cứu xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng Lào Cai”

Thứ Năm, 15:37 10/06/2021
Nhiều ý tưởng độc đáo tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang

Nhiều ý tưởng độc đáo tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang

Chủ Nhật, 10:59 06/06/2021
ĐH Công nghiệp Hà Nội chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu nhân lực CMCN 4.0

ĐH Công nghiệp Hà Nội chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu nhân lực CMCN 4.0

Thứ Tư, 08:02 02/06/2021
Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến cho học viên nước CHDCND Lào

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến cho học viên nước CHDCND Lào

Thứ Sáu, 18:43 21/05/2021
Tuyển sinh 2021: Đại học Công nghiệp Hà Nội mở ngành mới bắt kịp xu thế thời đại

Tuyển sinh 2021: Đại học Công nghiệp Hà Nội mở ngành mới bắt kịp xu thế thời đại

Thứ Sáu, 16:45 21/05/2021
Chế tạo thành công thiết bị phục vụ công tác đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Chế tạo thành công thiết bị phục vụ công tác đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Thứ Ba, 12:38 11/05/2021
NCS Nguyễn Trọng Mai bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường

NCS Nguyễn Trọng Mai bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường

Thứ Sáu, 17:04 07/05/2021
Các mốc thời gian tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Các mốc thời gian tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Thứ Năm, 14:45 06/05/2021
[Livestream] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu về nhóm ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin

[Livestream] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu về nhóm ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin

Thứ Tư, 16:20 05/05/2021
[Livestream] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu về nhóm ngành CN May & Thiết kế thời trang

[Livestream] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu về nhóm ngành CN May & Thiết kế thời trang

Thứ Ba, 16:25 04/05/2021

Video giới thiệu