Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng chủ nhiệm đề tài

Sáng ngày 12/6/2018, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh: Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học Chitosan kết hợp với axit axetic để bảo quản cam đường Canh tại tỉnh Bắc Giang. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng chủ nhiệm đề tài.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu bảo quản quả cam đường Canh bằng màng sinh học Chitosan kết hợp với axit axetic nhằm kéo dài thời gian bảo quản tối đa 70 ngày, giữ được các đặc tính đặc trưng, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường; Xây dựng mô hình bảo quản quả cam đường Canh quy mô 0,5 tấn bằng màng sinh học chitosan kết hợp với axit axetic tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng chủ nhiệm đề tài

PGS.TS. Phạm Văn Bổng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhận xét đề tài

Đề tài được triển khai theo 5 nội dung chính: (1)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch chitosan đến các biến đổi vật lý trong quá trình bảo quản quả cam đường Canh.(2)Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch chitosan đến sự biến đổi các chỉ tiêu sinh hóa của quả cam đường Canh trong quá trình bảo quản. (3) Hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo quản quả cam đường Canh bằng màng sinh học chitosan kết hợp với axit axetic.(4) Xây dựng mô hình bảo quản quả cam đường Canh bằng mành sinh học chitosan kết hợp với axit axetic với quy mô 0,5 tấn tại huyện Lục Ngạn. (5) Tổ chức tập huấn và hội thảo khoa học.

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh do PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng chủ nhiệm đề tài

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng – Chủ nhiệm đề tài thuyết trình trước Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu đảm bảo đầy đủ các nội dung như trong thuyết minh và hợp đồng đã ký. Hội đồng thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu ứng dụng màng sinh học Chitosan kết hợp với axit axetic để bảo quản cam đường canh tại tỉnh Bắc Giang”. Công trình khoa học sẽ được hoàn thiện để bảo vệ cấp Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bắc Giang.

  • Thứ Ba, 16:43 12/06/2018