Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của Đảng

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xung kích, sáng tạo, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm chính trị cao cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ nền tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tiếp nối trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tự hào là thế hệ trẻ của một ngôi trường với bề dày truyền thống 125 năm xây dựng và phát triển, hơn 30.000 đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết chí, đồng lòng cùng với tuổi trẻ cả nước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cực đoan, phần tử cơ hội chính trị, các đối tượng có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của ĐảngTuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên Nhà trường

Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đoàn viên, thanh niên. Bởi, đây là lực lượng gương mẫu đi đầu, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của ĐảngTuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của ĐảngTuổi trẻ Nhà trường nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các hoạt động bảo vệ nền tư tưởng của Đảng của tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong thời gian vừa qua được triển khai toàn diện, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả; tạo sự lan toả sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của ĐảngCuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2023 đã thu hút hơn 5000 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của ĐảngCuộc thi Sinh viên với biển đảo Tổ quốc khơi dậy tình yêu với biển đảo Việt Nam cho tuổi trẻ, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của ĐảngĐoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ủng hộ Quỹ Vì biển đào Việt Nam

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống; đẩy mạnh việc học tập quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản cụ thể hóa nghị quyết; chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung cụ thể, từng bước đi vào chiều sâu, có hiệu quả cao như: sinh hoạt chi đoàn, tuần sinh hoạt công dân, lớp tập huấn, diễn đàn, hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc thi Cuộc thi Ánh sáng soi đường, cuộc thi Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người, cuộc thi Hành trình theo dấu chân những người Anh hùng dân tộc; cuộc thi Sinh viên với biển đảo Tổ quốc; cuộc thi Lý luận trẻ HaUI;…

Đặc biệt, là đơn vị đi đầu hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngay từ khi phát động, Đoàn thanh niên Nhà trường đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền đến các liên chi đoàn thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Các tác phẩm tham dự đa dạng về thể loại (Báo, tạp chí, truyền hình), bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi. Dưới ngòi bút của mình, nhiều đoàn viên tỏ rõ tâm huyết, trí tuệ, mong muốn tham mưu, đóng góp cho công tác bảo vệ nền tư tưởng, xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm thể hiện tính luận chiến cao trong bảo vệ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng; đặc biệt là những sản phẩm “bút chiến” vạch trần những mưu đồ xuyên tạc của đối tượng phản động, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tìm hiểu, định hướng dư luận và phản hồi ý kiến trong sinh viên được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng như: thành lập các tổ thăm dò dư luận, thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên, lắng nghe nguyện vọng sinh viên nội, ngoại trú, tránh bị các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng, kích động; nâng cao chức năng trao đổi thông tin trong hệ thống đại học điện tử, đội Sinh viên cờ đỏ, hội nghị Lớp trưởng, Bí thư, tập huấn cán bộ lớp... và trọng tâm là sử dụng mạng xã hội.

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của Đảng

Đội phản ứng nhanh trên không gian mạng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại Fanpage Đoàn – Hội HaUI

Hiện nay, Đoàn trường quản lý 01 Fanpage Đoàn – Hội HaUI có gần 30.000 thành viên, xây dựng hiệu quả mạng lưới các group sinh viên Đại học – Cao đẳng và là đầu mối quản lý, theo dõi và giám sát trực tiếp hoạt động của gần 50 Fanpage Liên chi Đoàn, câu lạc bộ, đội nhóm, qua đó đảm bảo thông tin kịp thời giữa các fanpage, group của Đoàn trong toàn trường; hình thức đăng tải tin, bài đa dạng, được duy trì thường xuyên; tích cực tuyên truyền các thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chiếm lĩnh trận địa thông tin bằng các tuyến bài đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; đưa ra các bài viết định hướng dư luận hoặc đặt ra các vấn đề giả định trên mạng xã hội đối với các “vấn đề nóng” được đoàn viên, thanh niên quan tâm; “mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” bằng bài viết về cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp, văn minh trong xã hội;… góp phần tạo nên lớp “vaccine” miễn dịch trước những âm mưu của các thế lực chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

Để đảm bảo an ninh mạng, Đoàn trường đã thành lập Đội phản ứng không gian mạng, trong đó, CLB Lý luận trẻ, CLB truyền thông là đơn vị thường trực tham mưu, giúp việc cho Đoàn Thanh niên– Hội Sinh viên trường nhằm trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng.

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của ĐảngĐoàn viên chia sẻ những thông tin tích cực đến sinh viên Nhà trường

Mỗi đoàn viên, thanh niên HaUI là một chiến sĩ tư tưởng sắc thông tin, vững kiến thức về nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; chủ động, sàng lọc khi tiếp cận thông tin và phát ngôn trên không gian mạng; giảm tần suất tiếp xúc với các thông tin tiêu cực, ngăn chặn các tin giả; chủ động báo xấu tài khoản mạng xã hội có nội dung sai sự thật, phản động; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng làm công cụ tăng cường chống phá chế độ.

Tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công cuộc bảo vệ nền tư tưởng của ĐảngĐoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh núi Vua thuộc dãy Tản Viên, Ba Vì

Đồng thời, hằng năm, Đoàn trường đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”. Đây là dịp để các thế hệ đoàn viên, thanh niên nhớ về cội nguồn, được trở về với lịch sử hào hùng của dân tộc, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đi trước, các thế hệ tiền bối cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cao cả giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống cách mạng của Đảng, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc.

Nhờ đó, đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; trở thành tấm gương sáng làm theo lời Bác; là “sinh viên 5 tốt”, đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đoàn trường đã bồi dưỡng, tạo môi trường để “hạt giống đỏ” rèn đạo đức, trau dồi bản lĩnh chính trị, trưởng thành và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua các phong trào thực tiễn, năm 2022, đã có 52 đoàn viên ưu tú chính thức trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thế hệ đảng viên trẻ sẽ tiếp tục phấn đấu, nối gót cha ông, mãi là ngọn đuốc sáng soi đường các thế hệ đoàn viên, thanh niên hôm nay và mai sau.

Tháng 6/2023

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  • Thứ Năm, 07:03 01/06/2023

Tin tiêu điểm

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Thứ Tư, 14:52 06/07/2022
Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Thứ Tư, 14:26 06/07/2022
Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022

Các bài đã đăng

Hội nghị khoa học quốc gia về Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa lần thứ nhất (EEA 2024)

Hội nghị khoa học quốc gia về Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa lần thứ nhất (EEA 2024)

Thứ Sáu, 18:58 21/06/2024
Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm

Thứ Tư, 10:34 19/06/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội, đẩy mạnh đào tạo gắn với cơ hội việc làm cho sinh viên

Đại học Công nghiệp Hà Nội, đẩy mạnh đào tạo gắn với cơ hội việc làm cho sinh viên

Thứ Hai, 19:10 17/06/2024
Tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Thuỷ Lợi

Tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số giữa Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Thuỷ Lợi

Thứ Hai, 17:27 17/06/2024
Mãn nhãn với "show" thời trang tốt nghiệp của sinh viên Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Mãn nhãn với "show" thời trang tốt nghiệp của sinh viên Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Thứ Bảy, 15:25 15/06/2024
Viện Công nghệ HaUI - 10 năm xây dựng và phát triển

Viện Công nghệ HaUI - 10 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 15:56 30/05/2023
DCN - ĐT 02 vô địch Robocon Việt Nam 2023

DCN - ĐT 02 vô địch Robocon Việt Nam 2023

Thứ Hai, 07:23 29/05/2023
DCN - DREAM và DCN - ĐT 02 giành vé vào đêm chung kết Robocon 2023

DCN - DREAM và DCN - ĐT 02 giành vé vào đêm chung kết Robocon 2023

Chủ Nhật, 06:46 28/05/2023
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Bảy, 11:01 27/05/2023
4 đội Robocon của Đại học Công nghiệp Hà Nội thẳng tiến vòng 1/8

4 đội Robocon của Đại học Công nghiệp Hà Nội thẳng tiến vòng 1/8

Thứ Bảy, 10:02 27/05/2023