GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Trường ĐHCN Hà Nội đã thành lập ủy ban hỗ trợ việc làm sinh viên.

Các hoạt động của ủy ban:

  1. Tư vấn nghề nghiệp cho HS – SV trong thời gian học tại trường.
  2. Liên hệ cho HS – SV đi thực tập tại doanh nghiệp.
  3. Giới thiệu việc làm cho HS – SV (việc làm bán thời gian, toàn thời gian) : Thông tin tham khảo tại website: www.haui.vn/duhoc-vieclam
  4. Tổ chức hội thảo “Cơ hội việc làm” cho HS – SV chuẩn bị ra trường.
  5. Tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu giữa cựu HS – SV đang làm việc tại doanh nghiệp với HS – SV đang học tại trường.
  6. Tổ chức “Hội chợ việc làm”: Nhà trường mời các doanh nghiệp đến tham gia tuyển dụng trực tiếp tại trường khi HS – SV tốt nghiệp ra trường.
  7. Thống kê danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng HS – SV Đại học Công nghiệp Hà Nội.
  • Thứ Hai, 08:59 21/11/2011

Tags: