Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

Sáng ngày 16/9, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động, tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 với 7 nội dung trọng tâm.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Lê Thị Tâm - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Công đoàn Công Thương Việt Nam; Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn trường và 640 đại biểu đại diện viên chức, người lao động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 Đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường tầng 3, Nhà A11

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tầng 2, Nhà A3

Tổng kết năm học 2022 – 2023 và đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024

Trình bày trong báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023, TS.Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Năm học 2022 - 2023 kết thúc với những thành tựu đáng ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường trên các mặt: Công tác tuyển sinh đào tạo; Nghiên cứu khoa học; Công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ, chăm lo đời sống đối với viên chức, người lao động và thực hiện quy chế dân chủ; Công tác tài chính – Cơ sở vật chất; Truyền thông, chuyển đổi số; Công tác thi đua, khen thưởng và hoạt động Đảng, đoàn thể.

Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện và phát huy tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất trong toàn trường; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thu nhập của viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao.

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 TS.Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

Năm học 2023 - 2024 cũng là năm kỷ niệm 125 năm ngày truyền thống, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động chuyên môn: Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy-học trực tuyến, trong kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo; xây dựng quy trình quản lý, ứng dụng CNTT cho tất cả các lĩnh vực của nhà trường, phù hợp với thời kỳ công nghệ số; công khai, minh bạch, an ninh, an toàn, kết nối hệ thống và hội nhập quốc gia, quốc tế.

2. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng trong hợp tác, trao đổi sinh viên, giảng viên, chuyên gia. Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN, trao đổi thông tin KHCN; đẩy mạnh công bố quốc tế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tăng cường hoạt động tư vấn, dịch vụ KHCN, gắn NCKH với thực tiễn sản xuất; ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

3. Đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo theo kế hoạch; Tham gia các bảng xếp hạng trường đại học có uy tín quốc tế. Tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, thực hiện 05 CTĐT kiểm định theo tiêu chuẩn ABET.

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

4. Nghiên cứu tối ưu hóa các phương thức tuyển sinh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, truyền thông tuyển sinh; Tiếp tục nghiên cứu giải pháp triển khai tuyển sinh và đào tạo các chương trình Kỹ sư, đào tạo từ xa; Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh khung các CTĐT trình độ đại học triển khai tuyển sinh đào tạo từ năm 2025; Tiếp tục triển khai đề án “dạy học chương trình đào tạo trình độ đại học bằng tiếng Anh”; nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ.

5. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo; rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao năng lực quản trị nhà trường. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho VC, NLĐ. Tiếp tục thực hiện Đề án “Chuyển đổi mô hình quản trị từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội”.

6. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên; cung cấp, trau dồi các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho sinh viên. Phát triển các hoạt động VHVN-TDTT, các câu lạc bộ sinh viên để nâng cao đời sống tinh thần; Tăng cường công tác dự báo nhu cầu nhân lực; gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường để nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên đạt 95%- 98% sau tốt nghiệp từ 6 tháng đến 1 năm.

7. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, phát huy truyền thông nội bộ, đổi mới và mở rộng truyền thông đối ngoại, xây dựng văn hoá và phát triển danh tiếng Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua của Chính phủ, của ngành Giáo dục, ngành Công Thương gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Về dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả toàn diện mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Trong năm học mới 2023 - 2024, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát động thi đua sâu rộng trong viên chức người lao động, thi đua học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt quan tâm đến hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống, thu nhập cho viên chức người lao động.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tổng kết công tác giám sát của Hội đồng trường; của Ban thanh tra nhân dân năm học 2022 - 2023 và các tham luận. Hiệu trưởng cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp 27 ý kiến của viên chức, người lao động về một số nội dung trong đào tạo, khoa học công nghệ, cơ sở vật chất, chế độ chi tiêu nội bộ

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS.Lê Hồng Quân báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023.

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 Bà Trương Thanh Hằng, đại diện Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 báo cáo kết quả hoạt động tại Hội nghị

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 Bà Nguyễn Thị Mai Lan - Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày tham luận về: “Quản lý tài chính trong điều kiện tự chủ và đổi mới mô hình quản trị tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023 Ông Nguyễn Văn Thiện - Trưởng phòng Tổ chức hành chính trình bày tham luận về: “Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và trả lương theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Công nghiệp Hà Nội trong bối cảnh thực hiện tự chủ Đại học”.

Tin tưởng vào trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường, TS.Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Năm học 2023- 2024 là giai đoạn quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường để chuẩn bị cho tổng kết thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Với truyền thống đoàn kết cùng sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn trường, ĐHCNHN quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và các mục tiêu đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường trên một tầm cao mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2023

Tin tiêu điểm

Công đoàn HaUI: “Hành trình về nguồn” ATK Định Hóa và ATK Tân Trào với nhiều hoạt động ý nghĩa

Thứ Bảy, 07:49 06/08/2022
Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Thứ Sáu, 15:57 15/01/2021

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 14:02 31/03/2020
Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Thứ Năm, 14:27 25/07/2019
Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Thứ Tư, 16:14 29/05/2019
Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Thứ Năm, 11:37 21/03/2019
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Bảy, 23:46 03/11/2018
Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Thứ Bảy, 00:40 20/10/2018
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ Hai, 07:41 01/10/2018
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thứ Ba, 00:42 25/09/2018
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Bảy, 16:20 30/06/2018
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Thứ Bảy, 16:12 20/01/2018