Khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 14

Sáng ngày 10/11/2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 14 với chủ đề: "Hoạt động 5S gắn liền với an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh".

Khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 14

Đoàn Thanh niên nhà trường ra quân tuần 5S lần thứ 14.

Mở đầu tuần 5S lần thứ 14 là buổi ra quân của Đoàn Thanh niên Nhà trường. - Với mục đích tiếp tục cải tiến 5S trong toàn trường. Duy trì, củng cố và đẩy mạnh ý thức thực hiện 5S của CBVC và HSSV nhà trường; nhằm đảm bảo môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt trong nhà trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá của các đơn vị, tiến tới gắn việc thực hiện 5S với các hoạt động cụ thể của đơn vị, đưa hoạt động 5S trở thành công việc hàng ngày trong toàn trường.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường và hiện tượng dịch bệnh sốt xuất huyết lan truyền phức tạp trong thời gian vừa qua gây ra hậu quả không nhỏ. Tuần 5S lần thứ 14 được tổ chức từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2017 với chủ đề “ Hoạt động 5S gắn với an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh”.

Khai mạc và triển khai tuần 5S lần thứ 14

Đoàn kiểm tra 5S làm việc tại khoa phòng thực hành máy tính.

Hoạt động 5S tiếp tục được triển khai rộng rãi tại tất cả các khu vực, các đơn vị trong toàn trường với mục tiêu đưa 5S trở thành công việc hàng ngày của mỗi CBVC và ý thức của HSSV trong toàn trường. Hoạt động 5S đã và đang hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong toàn trường, tạo nên nét thương hiệu riêng biệt tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.