Bế mạc Tuần 5S lần thứ 14

Sáng ngày 10/11/2017, Ủy ban 5S Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành bế mạc Tuần 5S lần thứ 14 với chủ đề: "Hoạt động 5S gắn liền với an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh".

Bế mạc Tuần 5S lần thứ 14

Với chủ đề "Hoạt động 5S gắn liền với an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh", theo đánh giá của Uỷ ban 5S, tuần 5S lần thứ 14 được tổ chức đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó phần nhận thức về hoạt động đã có sự chuyển biến sâu sắc.

Hoạt động 5S tiếp tục được triển khai rộng rãi tại tất cả các khu vực, các đơn vị trong trường; Cá nhân đã nhận thức được lợi ích của việc thực hiện 5S tại đơn vị, từ đó có trách nhiệm và tự giác thực hiện; Công tác kiểm tra, đánh giá của Uỷ ban 5S đã có nhiều đổi mới, hướng tới việc chủ động thực hiện và nâng cao công tác tự đánh giá 5S tại đơn vị.

Theo kết quả đánh giá của Uỷ ban 5S, mức độ thực hiện 5S trong toàn trường ngày càng được cải thiện và nâng cao. Một số đơn vị đã có nhiều cải tiến trong tuần 5S lần thứ 14. Theo kết quả đánh giá:

Khối văn phòng và khoa Công nghệ may & TKTT đạt Giải Nhất

Khối văn phòng và TT Công nghệ TT đạt Giải Nhì

Trạm y tế và Khoa Công nghệ hóa đạt Giải Ba

Đoàn Thanh niên Nhà trường đạt Giải Tuyên truyền.