KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ CÁC LỚP ĐANG HỌC TẠI CƠ SỞ HÀ NAM

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo kế hoạch Hội nghị lớp trưởng, Bí thư các lớp đang học tập tại cơ sở Hà Nam. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

tải về tại đây

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ LỚP TRƯỞNG, BÍ THƯ CÁC LỚP ĐANG HỌC TẠI CƠ SỞ HÀ NAM

Trân trọng thông báo!

Tin tiêu điểm