Kế hoạch trao học bổng Nguyễn Thanh Bình năm học 2015-2016

+ Kế hoạch chi tiết tải về tại đây

+ Danh sách sinh viên nhận học bổng Nguyễn Thanh Bình năm học 2015-2016 tải về tại đây