Tập huấn 5S cho sinh viên mới

Vào ngày 10/9/2012, Trường ĐHCNHN tổ chức tập huấn 5S cho sinh viên khóa mới hệ đại học.

Tập huấn 5S cho sinh viên mới

4 đào tạo viên 5S gồm ông Quang (Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban 5S), ông Hưng (Phó phòng đào tạo), ông Thành (Giám đốc trung tâm Việt-Hàn) và ông Cát (Trưởng bộ môn Gia công cơ khí, Trung tâm Việt-Nhật) đã tổ chức tập huấn 5S cho sinh viên với những nội dung sau: (i) khái niệm cơ bản về 5S; (ii) thảo luận nhóm trước các vấn đề 5S thường gặp tại trường; (iii) chuyến thăm quan tới các xưởng mẫu và văn phòng mẫu; và (iv) thực hành tại chỗ nhặt rác trong khuôn viên trường.ĐHCNHN đã tập huấn 5S cho sinh viên khóa mới hệ Trung cấp nghề và Trung cấp chuyên nghiệp. Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn 5S cho sinh viên hệ cao đẳng. Đây là bước tiến đáng kể để tích hợp 5S thành hoạt động mang tính văn hóa của nhà trường. Qua buổi tập huấn 5S, các đào tạo viên 5S cũng chỉ ra rằng họ đã tiếp thu có sàng lọc những kiến thức học được từ chuyên gia JICA. Đây là việc làm tốt để đảm bảo tính bền vững các hoạt động của dự án.