Khoa Cơ Khí

KHOA CƠ KHÍ

Lịch sử thành lập và phát triển của khoa Cơ khí gắn liền với lịch sử thành lập và phát triển của nhà Trường. Trải qua hơn 119 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Cơ khí đã đào tạo và cung cấp cho đất nước nhiều Cán bộ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân có trình độ chuyên môn vững, có kỹ năng tốt đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Khoa luôn phấn đấu cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.... Xem tiếp

* Những phần thưởng cao quý:

- 01 Huân chương lao động hạng ba,

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,

- Nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành…