* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Thiện.

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Đối ngoại, tổ chức nhân sự, đầu tư xây dựng, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ. Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển khoa.

- Phụ trách công tác hành chính, truyền thông.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Bộ môn Cơ - Sức Bền, Tổ HC-KT

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ.

ĐC: P302-A10

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 350.

Email: thiendhcn2@gmail.com hoặc nguyenvanthien@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Phùng Xuân Sơn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng: ISO, công tác 5S, Kiểm định chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy....

- Phụ trách công tác nề nếp

- Phụ trách công tác Sinh viên.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Bộ môn Thiết bị, Bộ môn HH-VKT

- Sinh hoạt tại bộ môn Thiết bị.

ĐC: P309-A10

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 352.

Email: phungxuanson@gmail.com hoặc phungxuanson@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Anh Tú

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác đào tạo.

- Phụ trách công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Bộ môn Cơ điện tử.

- Sinh hoạt tại bộ môn Cơ điện tử.

ĐC: P305-A10

Điện thoại: 04.37655121. Số nội bộ 7231

Email: tuna@haui.edu.vn hoặc nguyenanhtu@haui.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Hoàng Tiến Dũng

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác Khoa học Công nghệ, biên soạn giáo trình.

- Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp.

- Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ và thể thao

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Trực tiếp phụ trách: Bộ môn Công nghệ.

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ.

ĐC: P308 - A10

Điện thoại: 043.7655121. Số nội bộ:

Email: tiendunghaui@gmail.com hoặc hoangtiendung@haui.edu.vn

* BAN CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2017-2020

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Nguyễn Anh Tú

Phó Bí thư

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3

Hoàng Tiến Dũng

Chi ủy viên

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức vụ CĐ

Ghi chú

1

Trần Thị Thu Thủy

Chủ tịch

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Lưu Vũ Hải

Phó Chủ tịch

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3

Nguyễn Đức Cường

Ủy viên

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2016-2019

STT

Họ và tên

Chức vụ ĐTN

Ghi chú

1

Đỗ Minh Hiền

PBT Đoàn trường

Bí thư LCĐ khoa

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Nguyễn Mai Anh

Phó Bí thư LCĐ khoa

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BỘ MÔN:

STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

Ghi chú

1

Hình họa-VKT

TS. Chu Khắc Trung

ĐT: 0971533463

Email: trunghonam@gmail.com

chukhactrung@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

Cơ-Sức bền

TS. Nguyễn Tuấn Linh

ĐT: 0902079537

Email: tuanlinhck@gmail.com

nguyentuanlinh@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3

Thiết bị&DCCN

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

ĐT: 0943049886

Email: tuancadd@gmail.com

nguyenquoctuan@haui.edu.vn


* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

4

Công nghệ

TS. Hoàng Tiến Dũng

ĐT: 0904389594

Email:tiendunghaui@gmail.com

hoangtiendung@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

5

Cơ điện tử

TS. Nguyễn Văn Trường

ĐT: 0918156929

Email: qvtruongcdt@gmail.com

nguyenvantruong@haui.edu.vn

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG:

STTHọ và tênNội dung công việcGhi chú
1

Nguyễn Đức Cường

ĐT: 0904006802

- Cập nhật điểm

- Hồ sơ xét học tiếp

- Hồ sơ xét tốt nghiệp

- Hồ sơ bảo lưu

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
2

Dương Thị Thanh Thùy

ĐT: 0976567557

- Chủ nhiệm các lớp đại

học ngành Cơ khí.

- Hồ sơ CBVC

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
3

Nông Thị Thanh Nga

ĐT: 0984313628

- Chủ nhiệm các lớp đại

học ngành cơ điện tử

- Giải quyết các TT liên

quan tài chính CBVC...

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
4

Hoàng Thị Thu

ĐT: 0963863775

- Chủ nhiệm các lớp liên

Thông, cao đẳng

- Hồ sơ nề nếp CBVC

- Thực hiện các công

việc khác được giao...

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC