KHOA CƠ KHÍ

Lịch sử thành lập và phát triển của khoa Cơ khí gắn liền với lịch sử thành lập và phát triển của nhà Trường. Trải qua 121 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Cơ khí đã đào tạo và cung cấp cho xã hội nhiều Cán bộ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân có trình độ chuyên môn vững, có kỹ năng tốt đáp ứng được các yêu cầu của xã hội.

* Quá trình thành lập và phát triển:

- Ngày 10/08/1898 Trường Chuyên nghiệp Hà Nội được thành lập, từ đó ngành Cơ khí ra đời.

- Trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều thay đổi, đến năm 2005 Khoa cơ khí trường Đại học công nghiệp Hà Nội được ổn định và phát triển.

+ Năm 1999: Khoa cơ khí trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội bắt đầu được thành lập.

+ Năm 2005: Khoa cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2033/QĐ-ĐHCN ngày 22/12/2005.

Hiện nay, Khoa cơ khí quản lý và đào tạo 01 ngành trình độ tiến sĩ, 02 ngành trình độ thạc sĩ, 03 ngành trình độ đại học và 01ngành trình độ cao đẳng.

Khoa đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường thực hiện 38 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 02 đề tài cấp nhà nước, 05 đề tài cấp bộ/tỉnh....Hướng dẫn sinh viên thực hiện 39 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trong đó có 02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải thưởng sáng tạo trẻ. Cán bộ giảng viên trong khoa đã công bố trên 200 bài báo trong nước và quốc tế, từ năm 2010 đến nay khoa đã có trên 100 sáng cải tiến được nhà trường công nhận.

* Các thành tích đạt được:

- Nhiều thế hệ cán bộ giảng viên của khoa đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (01 Nhà giáo nhân dân, 08 Nhà giáo ưu tú).

- Hội thi giáo viên dạy giỏi: giáo viên trong khoa đã đạt 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì cấp toàn Quốc, 01 Giải Nhất, 03 Giải Nhì và nhiều giải khác cấp Thành phố...

- Hội thi tay nghề “vẽ và thiết kế trên máy tính” của học sinh-sinh viên:

+ Năm 2004 đạt 01 Giải Khuyến khích, 01 Giải Ba cấp Quốc gia;

+ Năm 2006 đạt 01 Giải Khuyến khích, 01 Giải Ba, 01 Giải Nhì cấp Quốc gia;

+ Năm 2008 đạt 02 Giải Nhì, 01 Giải Nhất cấp Quốc gia và 01 Giải Khuyến khích ASEAN tại Malaisya…

+ Năm 2010 đạt 02 Giải Ba, 2 Giải Nhất cấp Quốc gia, 02 sinh viên tham dự hội thi tay nghề ASEAN tại Thái Lan đạt được 01 Huy Chương Vàng và 01 Huy Chương Đồng.

+ Năm 2012 đạt 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì cấp Bộ Công Thương. Đạt 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì cấp Thành phố Hà Nội...

+ Năm 2014 đạt 02 Giải Nhất cấp Bộ Công Thương. Đạt 01 Giải Nhất cấp Thành phố Hà Nội, Đạt 02 Giải Nhất cấp Quốc gia, 02 sinh viên tham dự hội thi tay nghề ASEAN tại Việt Nam đạt được 01 Huy Chương Vàng và 01 Chứng chỉ nghề...

+ Năm 2016 đạt 02 Giải Nhất, 01 Giải ba cấp Quốc gia, 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì cấp Bộ Công Thương. Đạt 01 Giải Nhất, 01 Giải Ba cấp Thành phố Hà Nội, 02 sinh viên tham dự hội thi tay nghề ASEAN tại Malaisya đạt 01 Huy Chương Vàng, 01 sinh viên được công ty Sam Sung lựa chọn tham gia huấn luyện tại Hàn Quốc tham gia thi tay nghề Thế giới năm 2017.

+ Năm 2017 Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn đạt chứng chỉ nghề xuất sắc tại kì thi tay nghề thế giới.

+ Năm 2018 đạt 02 Giải Nhất, 01 Giải ba cấp Quốc gia, 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì cấp Bộ Công Thương. Đạt 01 Giải Nhất, 01 Giải Ba cấp Thành phố Hà Nội, 02 sinh viên sẽ tham dự hội thi tay nghề ASEAN tại Thái Lan vào tháng 9/2018, 01 sinh viên được công ty Sam Sung lựa chọn tham gia huấn luyện tại Hàn Quốc tham gia thi tay nghề Thế giới năm 2019 tại Liên bang Nga.

- Hội thi Olympic Cơ học toàn quốc sinh viên:

+ Năm 2009 đạt 01 Giải Khuyến khích

+ Năm 2010 đạt 01 Giải ba, 01 Giải khuyến khích

+ Năm 2011 đạt 01 Giải khuyến khích.

+ Năm 2012 đạt 01 Giải Nhì, 01 Giải ba và nhiều Giải Khuyến khích.

+ Năm 2013 đạt 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 01 Giải Ba và nhiều Giải Khuyến khích.

+ Năm 2014 đạt 02 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 01 Giải Ba và nhiều Giải Khuyến khích.

+ Năm 2015 đạt 01 Giải Nhì, 07 Giải Ba và nhiều Giải Khuyến khích.

+ Năm 2016 đạt 01 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba và nhiều giải khuyến khích.

+ Năm 2017 đạt 01 Giải Nhì, 04 Giải Ba và nhiều Giải Khuyến khích

+ Năm 2018 đạt 01 Giải Nhất cá nhân, 01 Giải Nhất đồng đội, 01 Giải Nhì, 05 Giải Ba và nhiều Giải khuyến khích..

- Thi Robocon do Đài VTV tổ chức:

+ Năm 2011 khoa có 03 đội Robot của lọt vào vòng chung kết và 01 đội đạt Giải Nhì toàn Quốc.

+ Năm 2012 đạt 01 Giải Ba Robocon Techshow.

+ Năm 2013 đạt 01 Giải Nhất Robocon Techshow...Từ năm 2014 đến nay liên tục có từ 1-2 đội vào vòng chung kết toàn Quốc...

- Hoạt động thể thao:

+ Tham dự giải bóng chuyền nam cán bộ giáo viên và Học sinh-sinh viên: năm 2001, 2003 giải nhì, năm 2004, 2006, 2008 và 2009 giải nhất, năm 2011 giải nhì, năm 2012 giải nhất, năm 2013 giải nhất, năm 2017 giải nhì bóng chuyền nam và nhất bóng chuyền nữ, năm 2018 giải nhất bóng chuyền nam và nhì bóng chuyền nữ.

+ Tham dự giải bóng đá cán bộ giáo viên, học sinh-sinh viên: năm 2001, 2003, 2004 giải nhất bóng đá nam HS-SV, năm 2005, 2006 giải nhì bóng đa nam HS-SV, năm 2011 giải nhì bóng đá nữ HS-SV, giải nhì bóng đá nam CBGV, năm 2014 giải nhất bóng đá nam CBGV, năm 2018 đạt cúp giải bóng đá nam ngành cơ khí 4 trường đại học khu vực Hà Nội.

- Hội diễn văn nghệ: năm 2001 giải ba toàn đoàn, năm 2005, 2006, 2009 giải nhì toàn đoàn và liên tục đạt các giải nhất, nhì đồng ca, tốp ca, đơn ca của cán bộ giáo viên trong các hội diễn văn nghệ quần chúng.

* Những phần thưởng cao quý:

+ 01 Huân chương lao động hạng ba,

+ 01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ,

+ Nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành...

* Định hướng phát triển của đơn vị:

- Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng tốt.

- Áp dụng nhiều phần mềm, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

- Đẩy mạnh liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và quốc tế;

- Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

- Xây dựng và đăng kí kiểm định chương trình đào tạo đại học theo chuẩn quốc gia và ABET.

Luôn cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.