Thông báo đăng kí ôn luyện thi tay nghề CAD

Để chuẩn bị đội tuyển nhà trường tham dự kỳ thi kỹ năng nghề các cấp "Nghề: Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD", hướng tời kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2020 và thi tay nghề Asean tại Singapore 2020.

Xem thêm