Nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị:" Xây dựng bài giảng E-Learning học phần vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội"

Chiều ngày 16/05/2019, tại văn phòng khoa Cơ khí tầng 3-A10 đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: "Xây dựng bài giảng E-Learning học phần vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội" do Th.S Võ Như Uyên làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 05 thành viên do PGS.TS Phùng Xuân Sơn - Phó trưởng khoa Cơ khí làm Chủ tịch Hội đồng. Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài Th.S Võ Như Uyên - chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu một số nội dung chính của đề tài.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của đề tài. Đề tài giúp người học có phương pháp giảng dạy tích cực, tăng khả năng tư duy hình không gian, rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác qua mỗi ví dụ, bài tập dành cho sinh viên. Kiến thức trong đề tài được nhóm nghiên cứu trình bày khá chi tiết, phù hợp với mục đích, yêu cầu thuyết minh được phê duyệt.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị:` Xây dựng bài giảng E-Learning học phần vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội`Toàn cảnh nghiệm thu đề tài: "Xây dựng bài giảng E-Learning học phần vẽ kỹ thuật tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội"

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của thành viên hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài. Hội đồng thống nhất đánh giá nghiệm thu đề tài cấp đơn vị xếp loại đạt.

Tin tiêu điểm

Nghiệm thu đề án NCKH cấp đơn vị: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị thí nghiệm đo áp suất, nhiệt độ của lớp màng dẫn trong ổ đỡ thủy động"

Nghiệm thu đề án NCKH cấp đơn vị: "Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị thí nghiệm đo áp suất, nhiệt độ của lớp màng dẫn trong ổ đỡ thủy động"

Thứ Sáu, 14:40 17/05/2019
Khoa Cơ khí nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

Khoa Cơ khí nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

Thứ Tư, 08:39 08/05/2019
Hội thảo "Nền tảng kết nối vạn vật - IoT"

Hội thảo "Nền tảng kết nối vạn vật - IoT"

Thứ Sáu, 08:24 19/04/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế và chế tạo khuôn dập khối ứng dụng giải pháp phần mềm CAE tại công ty cổ phần FUTU1"

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế và chế tạo khuôn dập khối ứng dụng giải pháp phần mềm CAE tại công ty cổ phần FUTU1"

Thứ Bảy, 09:26 02/03/2019
Khoa Cơ khí tổ chức thẩm định chương trình ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Khoa Cơ khí tổ chức thẩm định chương trình ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Thứ Ba, 15:41 15/01/2019
Nghiệm thu giáo trình : "Tối ưu hóa quá trình cắt gọt"

Nghiệm thu giáo trình : "Tối ưu hóa quá trình cắt gọt"

Thứ Sáu, 11:03 11/01/2019
Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Thứ Sáu, 10:30 04/01/2019
Hội thảo phần mềm và giải pháp mô phỏng

Hội thảo phần mềm và giải pháp mô phỏng

Thứ Sáu, 08:21 28/12/2018
Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V- 2018

Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V- 2018

Thứ Sáu, 16:02 05/10/2018
Nghiệm thu đề án nghiên cứu khoa học cấp khoa do PGS.TS Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án nghiên cứu khoa học cấp khoa do PGS.TS Phạm Thị Minh Huệ chủ nhiệm

Thứ Năm, 14:24 09/08/2018
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thí nghiệm độ tin cậy và tuổi thọ chi tiết máy" do PGS.TS Vũ Quý Đạc chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thí nghiệm độ tin cậy và tuổi thọ chi tiết máy" do PGS.TS Vũ Quý Đạc chủ nhiệm

Thứ Sáu, 10:00 08/06/2018
Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Thứ Năm, 10:43 10/05/2018
Nghiệm thu đề án NCKH cấp khoa năm 2018 do PGS.TS Vũ Quý Đạc chủ nhiệm

Nghiệm thu đề án NCKH cấp khoa năm 2018 do PGS.TS Vũ Quý Đạc chủ nhiệm

Thứ Bảy, 08:18 21/04/2018
Hội thảo "Các giải pháp phần mềm SolidWords và quy trình từ thiết kế đến sản xuất"

Hội thảo "Các giải pháp phần mềm SolidWords và quy trình từ thiết kế đến sản xuất"

Thứ Năm, 16:50 12/04/2018
Hội thảo " Ứng dụng mô phỏng số trong ngành gia công áp lực tại Việt Nam"

Hội thảo " Ứng dụng mô phỏng số trong ngành gia công áp lực tại Việt Nam"

Thứ Tư, 15:15 21/03/2018
Hội thảo Xây dựng chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO

Hội thảo Xây dựng chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO

Thứ Năm, 10:05 05/01/2017