Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành CNKT Cơ khí khóa 7 năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học, sáng ngày 17/05/2019, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 03 học viên khóa 7 ngành CNKT Cơ khí.

Xem thêm

Tổ chức đánh giá đề cương luận văn cao học cho học viên đợt 2 năm 2018

Thực hiện kế hoạch học tập và triển khai luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học đợt 2 năm 2018, sáng ngày 25/01/2019, Hội đồng đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ khoa Cơ khí đã tổ chức đánh giá đề cương nghiên cứu cho 05 học viên học ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2018

Sáng ngày 10/01/2019, Khoa Cơ khí tổ chức báo cáo kết quả 06 tháng nghiên cứu sinh năm 2018 tại phòng hội thảo tầng 3- A10. Tham dự buổi báo cáo có các nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu sinh tham dự.

Xem thêm