Giới thiệu chương trình đào tạo 2015

I. Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Mã số: 01031

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đào tạo kỹ sư có trình độ lý thuyết vững vàng, khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn của công nghệ kỹ thuật cơ khí nhanh và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ lao động tri thức có chất lượng cao. Với kiến thức được trang bị trong Nhà trường, kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của xã hội.

1. Về kiến thức

Vận dụng tốt kiến thức khoa học cơ bản như: toán, vật lý, hoá học… trong việc nghiên cứu các môn học cơ sở ngành: Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, vật liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật… và các môn học chuyên ngành gia công kim loại, thiết kế và gia công với sự trợ giúp của máy tính, công nghệ CNC…và các môn học khoa học xã hội - nhân văn như: Tiếng anh, các môn khoa học quản lý làm cơ sở trong việc giải quyết các vấn đề thiết kế và công nghệ chế tạo sản phẩm cơ khí cũng như trong việc phát triển nghề nghiệp.

2. Về kỹ năng

- Tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí (có ứng dụng các giải pháp công nghệ mới);

- Lập được giải pháp công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí;

- Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí;

- Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chế tạo;

- Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp;

3. Về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc;

- Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt;

- Luôn học tập, nâng cao trình độ;

- Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội;

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể;

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư công nghệ kỹ thuật Cơ khí có thể đảm nhận công việc thiết kế, triển khai công nghệ, quản lý sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cơ khí tại các phòng thiết kế; phòng công nghệ, đơn vị quản lý sản xuất, quản lý chất lượng hoặc tại các cơ quan kinh doanh, làm các dịch vụ về trang thiết bị cơ khí cũng như các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.

5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Đạt được chứng chỉ B1 hoặc 450 điểm Tiếng Anh TOEIC nội bộ hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác tương đương. Sử dụng thành thạo các từ vựng, cấu trúc và các kỹ năng đã học để chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn xin việc với nhà tuyển dụng, sinh viên có thể thuyết trình và báo cáo về công việc chuyên môn với cấp trên, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về một bài báo cáo, bài thuyết trình.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm CAD, CAD/CAM, CAE trong thiết kế, chế tạo sản phẩm.

Giới thiệu chương trình đào tạo 2015

II. Tên chương trình: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Mã số: 01032

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử đào tạo kỹ sư công nghệ có năng lực thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các hệ thống thiết bị Cơ điện tử, quản lý và giám sát sản xuất, kinh doanh sản phẩm Cơ điện tử.

1. Về kiến thức

Cung cấp cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản như: toán, vật lý, hoá học làm nền tảng để nghiên cứu các môn học Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, kỹ thuật điện, điện tử cơ bản, dung sai và đo lường kỹ thuật, các môn học chuyên ngành cơ điện tử: cảm biến và đo lường, kỹ thuật vi xử lý, tự động hóa, truyền động điện tự động, rô bốt, phân tích và tổng hợp hệ thống Cơ điện tử … Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếng anh và các môn khoa học quản lý...

2. Về kỹ năng

- Thiết kế các hệ thống điều khiển tự động.

- Khai thác, vận hành các hệ thống Cơ Điện tử

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ Điện tử

- Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Cơ Điện tử

- Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp

3. Về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

- Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt

- Luôn học tập, nâng cao trình độ

- Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể

- Có thái độ đúng đắn đối với môi trường và sự phát triển bền vững của xã hội

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử có thể đảm nhận công việc thiết kế, triển khai công nghệ, quản lý sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cơ khí tại các phòng thiết kế; phòng công nghệ, đơn vị quản lý sản xuất, quản lý chất lượng hoặc tại các cơ quan kinh doanh, làm các dịch vụ về trang thiết bị cơ khí cũng như các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.

5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

Đạt được chứng chỉ B1 hoặc 450 điểm Tiếng Anh TOEIC nội bộ hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế khác tương đương. Sử dụng thành thạo các từ vựng, cấu trúc và các kỹ năng đã học để chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn xin việc với nhà tuyển dụng, sinh viên có thể thuyết trình và báo cáo về công việc chuyên môn với cấp trên, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về một bài báo cáo, bài thuyết trình.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm CAD, CAE, các phần mềm thiết kế và phân tích hệ thống Cơ điện tử trong thiết kế, chế tạo sản phẩm.

III. Tên chương trình: Công nghệ Chế tạo máy

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Công nghệ Chế tạo máy

Mã số: 01041

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Chương trình đào tạo Công nghệ chế tạo máy đào tạo cán bộ công nghệ có năng lực đưa ra được các giải pháp trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí, quản lý và giám sát sản xuất tại phân xưởng, kinh doanh sản phẩm cơ khí.

1. Về kiến thức

Cung cấp cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản như: toán, vật lý, hoá học làm cơ sở để nghiên cứu các môn học Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, vật liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật, các môn học chuyên ngành gia công kim loại, thiết kế và gia công với sự trợ giúp của máy tính, công nghệ CNC… Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếng anh và các môn khoa học quản lý.

2. Về kỹ năng

Có khả năng vận dụng các kiến thức học được để thực hiện được các công việc sau:

- Đưa ra được các giải pháp chế tạo sản phẩm cơ khí.

- Thiết kế được các sản phẩm cơ khí có độ phức tạp trung bình

- Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí

- Triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Cơ khí

3. Về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

- Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt

- Luôn học tập, nâng cao trình độ

- Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội

- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể.

- Có thái độ đúng đắn vì sự phát triển bền vững của xã hội.

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sauk hi tốt nghiệp chương trình này, người học có thể làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí, thực hiện công việc quản lý và giám sát sản xuất tại phân xưởng, kinh doanh sản phẩm cơ khí

5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Đạt trình độ Tiếng Anh A2 theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm CAD, CAD/CAM, CAE trong thiết kế, chế tạo sản phẩm.

IV. Tên chương trình: Công nghệ Cơ điện tử

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Mã số: 01042

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử đào tạo cán bộ kỹ thuật có năng lực chế tạo, vận hành và bảo trì các hệ thống thiết bị Cơ điện tử, quản lý và giám sát sản xuất, kinh doanh sản phẩm Cơ điện tử.

1. Về kiến thức

Vận dụng thành thạo kiến thức khoa học cơ bản như: toán, vật lý, hoá học trong nghiên cứu các môn học Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, kỹ thuật điện, điện tử cơ bản, các môn học chuyên ngành cơ điện tử: cảm biến và đo lường, kỹ thuật vi xử lý, PLC, truyền động điện tự động, rô bốt, phân tích và tổng hợp hệ thống Cơ điện tử … Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếng anh và các môn khoa học quản lý.

2. Về kỹ năng

Có khả năng vận dụng các kiến thức học được để thực hiện được các công việc sau:

- Thiết kế, chế tạo các hệ thống điều khiển tự động đơn giản

- Khai thác, vận hành các hệ thống Cơ Điện tử

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ Điện tử

- Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Cơ Điện tử

- Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp

3. Về thái độ

-Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

-Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt

-Luôn học tập, nâng cao trình độ

-Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội

-Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể

-Có thái độ đúng đắn đối với môi trường và sự phát triển bền vững của xã hội

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sauk hi tốt nghiệp chương trình này, người học có thể làm việc ở các vị trí: cán bộ kỹ thuật chế tạo, vận hành và bảo trì các hệ thống thiết bị Cơ điện tử, quản lý và giám sát sản xuất, kinh doanh sản phẩm Cơ điện tử.

5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Đạt trình độ Tiếng Anh A2 theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm CAD, CAD/CAM, CAE trong thiết kế, chế tạo sản phẩm.

VI. Tên chương trình: Cơ điện

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Mã số: 01043

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Chương trình đào tạo cao đẳng Cơ điện đào tạo cán bộ kỹ thuật có năng lực bảo trì, sửa chữa các hệ thống thiết bị cơ khí, quản lý thiết bị, kinh doanh sản phẩm cơ khí.

1. Về kiến thức

Vận dụng thành thạo kiến thức khoa học cơ bản như: toán, vật lý, hoá học trong nghiên cứu và giải quyết được các bài toán về Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, vật liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật, thiết lập được các phương án trong việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị công nghiệp. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếng anh và các môn khoa học quản lý.

2. Về kỹ năng

Có khả năng vận dụng các kiến thức học được để thực hiện được các công việc sau:

- Khai thác, vận hành các thiết bị sử dụng trong công nghiệp chế tạo cơ khí

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ khí

- Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cơ khí

- Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp

3. Về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

- Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt

- Luôn học tập, nâng cao trình độ

- Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội

- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể

- Có thái độ đúng đắn vì sự phát triển bền vững của xã hội

4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có thể thực hiện các công việc sau: cán bộ kỹ thuật bảo trì, sửa chữa các hệ thống thiết bị cơ khí, quản lý thiết bị, kinh doanh sản phẩm cơ khí.

5. Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Đạt trình độ Tiếng Anh A2 theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm CAD, CAD/CAM, CAE trong thiết kế, chế tạo sản phẩm.

Tin tiêu điểm

Sinh viên khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội vinh dự nhận 11 giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31

Sinh viên khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội vinh dự nhận 11 giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31

Thứ Bảy, 13:36 18/05/2019
Cảm xúc của sinh viên Cơ khí trong ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019

Cảm xúc của sinh viên Cơ khí trong ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019

Chủ Nhật, 07:50 12/05/2019
Cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Cơ khí tại Bang Thuringia, CHLB Đức

Cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Cơ khí tại Bang Thuringia, CHLB Đức

Thứ Tư, 14:11 10/04/2019
Tổng kết Olympic Cơ học cấp trường và xuất quân tham dự Olympic Cơ học toàn quốc 2019

Tổng kết Olympic Cơ học cấp trường và xuất quân tham dự Olympic Cơ học toàn quốc 2019

Thứ Tư, 12:53 10/04/2019
Đội DCN-ME Khoa Cơ khí, chính thức giành tấm vé tham gia vòng chung kết toàn quốc Robocon 2019

Đội DCN-ME Khoa Cơ khí, chính thức giành tấm vé tham gia vòng chung kết toàn quốc Robocon 2019

Thứ Năm, 08:25 04/04/2019
Đội DCN-ME Khoa Cơ khí , xuất sắc vượt qua vòng loại I khu vực phía Bắc

Đội DCN-ME Khoa Cơ khí , xuất sắc vượt qua vòng loại I khu vực phía Bắc

Thứ Ba, 13:16 02/04/2019
Vòng sơ loại thi tay nghề thiết kế kỹ thuật Cơ khí - CAD, xuất hiện nhiều tài năng nổi bật

Vòng sơ loại thi tay nghề thiết kế kỹ thuật Cơ khí - CAD, xuất hiện nhiều tài năng nổi bật

Thứ Hai, 08:14 01/04/2019
Khai mạc kỳ thi Olympic Cơ học cấp trường năm 2019

Khai mạc kỳ thi Olympic Cơ học cấp trường năm 2019

Thứ Hai, 07:28 18/03/2019
Cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2019" khởi động vòng loại cấp trường

Cuộc thi "Sáng tạo Robot Việt Nam 2019" khởi động vòng loại cấp trường

Thứ Sáu, 07:57 08/03/2019
Khoa Cơ khí tổ chức chương trình "Chào Xuân 2019"

Khoa Cơ khí tổ chức chương trình "Chào Xuân 2019"

Thứ Hai, 09:38 04/03/2019
Khoa Cơ khí tiếp nhận trang thiết bị của Tập đoàn Phoenix Contact - CHLB Đức

Khoa Cơ khí tiếp nhận trang thiết bị của Tập đoàn Phoenix Contact - CHLB Đức

Thứ Năm, 15:05 28/02/2019
Tập đoàn Phoenix Contact - CHLB Đức đến thăm và làm việc với khoa Cơ khí Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Tập đoàn Phoenix Contact - CHLB Đức đến thăm và làm việc với khoa Cơ khí Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thứ Năm, 14:32 28/02/2019
Du xuân đầu năm của tập thể cán bộ, viên chức khoa Cơ khí trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Du xuân đầu năm của tập thể cán bộ, viên chức khoa Cơ khí trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 14:47 18/02/2019
Ấm áp chương trình " Xuân yêu thương - Tết sẻ chia"

Ấm áp chương trình " Xuân yêu thương - Tết sẻ chia"

Thứ Bảy, 08:56 26/01/2019
Trường Đại học GRIFFITH - ÚC trao đổi hợp tác với khoa Cơ khí Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Trường Đại học GRIFFITH - ÚC trao đổi hợp tác với khoa Cơ khí Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:20 16/01/2019
Sức nóng đêm chung kết "Miss HaUI 2018" xua tan lạnh giá mùa đông

Sức nóng đêm chung kết "Miss HaUI 2018" xua tan lạnh giá mùa đông

Thứ Bảy, 08:14 05/01/2019
Chung kết giải bóng đá sinh viên khoa Cơ khí năm 2018

Chung kết giải bóng đá sinh viên khoa Cơ khí năm 2018

Chủ Nhật, 08:57 02/12/2018
Công ty GUNT Gereatebau / Công ty Thiên Việt Kỹ thuật đến thăm và làm việc với khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Công ty GUNT Gereatebau / Công ty Thiên Việt Kỹ thuật đến thăm và làm việc với khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Thứ Bảy, 13:25 10/11/2018
Thư mời dự Lễ Kỷ niệm 120 năm Truyền thống Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội ( 1898 - 2018)

Thư mời dự Lễ Kỷ niệm 120 năm Truyền thống Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội ( 1898 - 2018)

Thứ Năm, 13:19 08/11/2018
Chi bộ khoa Cơ khí tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng

Chi bộ khoa Cơ khí tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng

Thứ Năm, 11:10 01/11/2018
Công đoàn khoa Cơ khí - Ô tô chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Công đoàn khoa Cơ khí - Ô tô chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thứ Sáu, 09:32 19/10/2018
Đặc sắc Hội diễn nghệ thuật quần chúng liên quân Cơ khí - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng HaUI 2018

Đặc sắc Hội diễn nghệ thuật quần chúng liên quân Cơ khí - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng HaUI 2018

Thứ Năm, 09:26 18/10/2018
Giải tứ hùng khoa/viện Cơ khí các trường Đại học khu vực Hà Nội lần thứ nhất, 2018

Giải tứ hùng khoa/viện Cơ khí các trường Đại học khu vực Hà Nội lần thứ nhất, 2018

Thứ Hai, 10:15 15/10/2018
Liên quân khoa Cơ khí xuất sắc giành huy chương vàng bóng chuyền nam và huy chương bạc bóng chuyền nữ CBVC- HSSV năm 2018

Liên quân khoa Cơ khí xuất sắc giành huy chương vàng bóng chuyền nam và huy chương bạc bóng chuyền nữ CBVC- HSSV năm 2018

Thứ Hai, 09:36 01/10/2018
Gặp mặt kỷ niệm 120 năm truyền thống ngành Cơ khí trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Gặp mặt kỷ niệm 120 năm truyền thống ngành Cơ khí trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Chủ Nhật, 16:19 09/09/2018
Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 khoa Cơ khí

Hội nghị Công chức, viên chức năm 2018 khoa Cơ khí

Thứ Bảy, 14:31 08/09/2018
Gần 100 sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 17 hân hoan trong ngày Lễ bế giảng

Gần 100 sinh viên Cao đẳng chính quy khóa 17 hân hoan trong ngày Lễ bế giảng

Thứ Tư, 11:40 05/09/2018
Sinh hoạt chuyên môn toàn khoa Cơ khí tháng 7 năm 2018

Sinh hoạt chuyên môn toàn khoa Cơ khí tháng 7 năm 2018

Thứ Bảy, 11:32 21/07/2018
Hội nghị thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh sinh viên Cơ khí

Hội nghị thành lập Ban liên lạc Cựu học sinh sinh viên Cơ khí

Thứ Hai, 08:51 18/06/2018
Thư ngỏ kỷ niệm 120 năm truyền thống Cơ khí (1898-2018)

Thư ngỏ kỷ niệm 120 năm truyền thống Cơ khí (1898-2018)

Thứ Sáu, 09:31 15/06/2018
Đội tuyển Cơ học khoa Cơ khí giành giải cao tại kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018

Đội tuyển Cơ học khoa Cơ khí giành giải cao tại kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018

Thứ Hai, 11:25 21/05/2018
Ba thí sinh khoa Cơ khí xuất sắc giành giải cao tại hội thi tay nghề Quốc gia Thiết kế kỹ thuật Cơ khí - CAD năm 2018

Ba thí sinh khoa Cơ khí xuất sắc giành giải cao tại hội thi tay nghề Quốc gia Thiết kế kỹ thuật Cơ khí - CAD năm 2018

Thứ Hai, 10:17 21/05/2018
Tổng kết và trao giải cuộc thi học sinh, sinh viên giỏi Vẽ kỹ thuật

Tổng kết và trao giải cuộc thi học sinh, sinh viên giỏi Vẽ kỹ thuật

Chủ Nhật, 08:56 20/05/2018
20 thí sinh tranh tài tại kỳ thi tay nghề quốc gia Thiết kế kỹ thuật Cơ khí -CAD năm 2018

20 thí sinh tranh tài tại kỳ thi tay nghề quốc gia Thiết kế kỹ thuật Cơ khí -CAD năm 2018

Thứ Tư, 14:30 16/05/2018
Sinh viên khoa Cơ khí bước vào "mùa" bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2018

Sinh viên khoa Cơ khí bước vào "mùa" bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2018

Thứ Hai, 11:03 14/05/2018
Tổng kết Olympic Cơ học cấp trường và xuất quân tham dự Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018.

Tổng kết Olympic Cơ học cấp trường và xuất quân tham dự Olympic Cơ học toàn quốc năm 2018.

Thứ Năm, 14:35 12/04/2018
Đội tuyển DCN-TMQT Khoa Cơ khí lọt top 22 đội tuyển xuất sắc tham dự vòng chung kết Robocon Việt Nam 2018.

Đội tuyển DCN-TMQT Khoa Cơ khí lọt top 22 đội tuyển xuất sắc tham dự vòng chung kết Robocon Việt Nam 2018.

Thứ Sáu, 14:30 06/04/2018
Sinh viên khoa Cơ khí xuất sắc đạt thành tích cao tại hội thi tay nghề Bộ Công Thương năm 2018

Sinh viên khoa Cơ khí xuất sắc đạt thành tích cao tại hội thi tay nghề Bộ Công Thương năm 2018

Thứ Bảy, 08:59 31/03/2018
Khoa Cơ khí tổ chức cuộc thi "MASTER CHEF VÀ HỘI THAO"

Khoa Cơ khí tổ chức cuộc thi "MASTER CHEF VÀ HỘI THAO"

Thứ Hai, 10:09 26/03/2018
Trao đổi, hợp tác giữa khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và Trường Đại học HanYang Hàn Quốc

Trao đổi, hợp tác giữa khoa Cơ khí - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và Trường Đại học HanYang Hàn Quốc

Thứ Năm, 15:18 22/03/2018
Giao hữu bóng chuyền nam CBVC- HSSV Khoa Cơ khí và Khoa Công nghệ Ô tô thu hút cổ động viên nhiệt thành

Giao hữu bóng chuyền nam CBVC- HSSV Khoa Cơ khí và Khoa Công nghệ Ô tô thu hút cổ động viên nhiệt thành

Thứ Năm, 08:47 16/11/2017
Hội nghị công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Hội nghị công chức, viên chức, tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thứ Hai, 10:05 02/10/2017
Sinh viên khoa cơ khí đạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 11

Sinh viên khoa cơ khí đạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 11

Thứ Hai, 10:47 03/10/2016
Trao giải thưởng Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 28 năm 2016

Trao giải thưởng Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 28 năm 2016

Thứ Ba, 07:35 24/05/2016
Khai mạc thi Olympic Cơ học cấp trường năm 2016

Khai mạc thi Olympic Cơ học cấp trường năm 2016

Thứ Sáu, 14:28 01/04/2016
Thông tin ngành nghề đào tạo (cập nhật 2016)

Thông tin ngành nghề đào tạo (cập nhật 2016)

Thứ Ba, 14:43 29/03/2016

Thông báo về việc đăng ký tham dự kỳ thi Olympic Cơ học Sinh viên

Thứ Tư, 14:06 18/11/2015

Thông báo Chương trình bồi dưỡng "Kỹ năng tìm việc"

Thứ Năm, 15:05 29/10/2015
Nữ sinh viên kỹ thuật dễ kiếm việc

Nữ sinh viên kỹ thuật dễ kiếm việc

Thứ Tư, 07:53 28/10/2015
CHƯƠNG TRÌNH “CHÀO TÂN SINH VIÊN” KHOA CƠ KHÍ NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH “CHÀO TÂN SINH VIÊN” KHOA CƠ KHÍ NĂM 2015

Thứ Ba, 08:21 27/10/2015