Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của HS-SV

Thực hiện thông báo số 90/TB-ĐHCN, ngày 15/05/2017 của Nhà trường về việc đăng ký đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2017-2018, khoa Điện tử đề nghị:

- Các đ/c CB-GV trong toàn khoa chủ động hướng dẫn sinh viên chọn đề tài, viết phiếu đăng ký, thuyết minh và gửi về Khoa (đ/c Kiên nhận) trước ngày 26 tháng 06 năm 2017.

- Các đ/c chuyên viên làm công tác chủ nhiệm triển khai thông báo này tới sinh viên các lớp được phân công phụ trách.

- Các đ/c trong BCH Liên chi đoàn triển khai thông báo này tới các Chi đoàn trong Liên chi.

Lưu ý: Các sinh viên tham gia NCKH và bảo vệ thành công đề tài sẽ được xem xét giao đồ án tốt nghiệp cuối khóa trong trường hợp không đủ điều kiện làm đồ án.

Thông báo của nhà trường về việc đăng ký đề tài NCKH của SV tải về tại đây

Danh sách GVHD khoa học và chuyên ngành của các thầy cô để các em tham khảo và liên hệ: tải về tại đây

Mẫu phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài NCKH của SV tải về tại đây