Giới thiệu

Khoa Điện tử

Khoa Điện tử được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1998 với tiền thân là tổ Điện tử thuộc Ban Điện. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường, đến nay khoa có 4 Bộ môn: Kỹ thuật điện tử, Điện tử viễn thông, Điện tử máy tính, Điện tử công nghiệp. Khoa được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng nhu cầu đào tạo, trong đó có tổng số 20 phòng thí nghiệm và thực hành với các trang thiết bị hiện đại... xem tiếp