Tiến độ đào tạo 2018-2019 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học.

Xem thêm

Tiến độ đào tạo 2017-2018 khoa Điện tử

Tiến độ đào tạo năm học là sơ đồ hóa các kế hoạch học tập, giảng dạy, thi, nghỉ hè, nghỉ tết ...vv trong một năm học của sinh viên. Giúp cho sinh viên và các thầy cô giáo có kế hoạch sắp xếp thời gian học tập và làm việc một cách hợp lý trong một năm học

Xem thêm

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP KHOA NĂM HỌC 2015– 2016

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Khoa Điện tử tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp Khoa năm học 2015 - 2016 như­ sau:

Xem thêm