Kết quả nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015-2016 của sinh viên khoa QLKD

Ngày 16/05/2016, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A11, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015-2016 của sinh viên Khoa Quản lý kinh doanh và Khoa Du lịch. Trong buổi nghiệm thu, 8 nhóm sinh viên khoa QLKD đã bảo vệ thành công công trình nghiên cứu của mình.

Kết quả cụ thể như sau:

- Giải nhất: 01 đề tài

Đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ thư viện tại trường ĐHCNHN”,tác giả: Nguyễn Thị Bích Phương - ĐH TCNH1 K7.

- Giải nhì: 01 đề tài

Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các Ngân hàng thương mại Việt Nam”,tác giả: Ngô Thị Hoài Anh - ĐH TCNHCLC K7.

- Giải ba: 04 đề tài

Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận dịch vụ E-banking của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hà Nội”,tác giả: Nguyễn Khánh Linh - ĐH TCNHCLC – K7

Đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại di động qua mạng Internet của khách hàng trên địa bàn TP Hà Nội”,tác giả: Ngô Thị Hoài Anh, Nguyễn Vũ Thu Hoài - ĐH TCNHCLC K7.

Đề tài “Áp dụng chu trình PDCA vào việc học tập các môn chuyên ngành của sinh viên khoa QLKD - trường ĐHCNHN”,tác giả: Thân Thị Ánh Thảo – ĐH QTKD1 - K7, Lê Minh Thành - ĐH TCNH2 - K8

Đề tài “Ứng dụng của việc sử dụng mạng xã hội đến kết quả học tập của sinh viên ĐHCNHN”,tác giả: Nguyễn Thị Thu Lai - ĐH TCNH1 K7

Kết quả đánh giá đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015-2016 của sinh viên khoa QLKD

Sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá

- Giải khuyến khích: 02 đề tài

Đề tài “Những bất hợp lý trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại Thái Bình và Long An”,tác giả: Phạm Văn Phong - ĐH QTKD2 - K7

Đề tài “Những khó khăn trong quá trình học tập của sinh viên Lào tại trường ĐHCN HN”,tác giả: Phạm Thị Hương - ĐH QTKD2 K8.

Kết quả đánh giá đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015-2016 của sinh viên khoa QLKD

Hội đồng đánh giá & Đại diện các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học