Thông báo kết quả Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2015 (Hội đồng thi ngày 09-10/5/2015).

Tra cứu điểm thi và danh sách trúng tuyển tại: tuyensinh.haui.edu.vn/Default.aspx

Thời gian nhận đơn phúc khảo của thí sinh: từ 26/5/2015 đến 09/6/2015.

Tải về đơn phúc khảo bài thi tại: www.haui.edu.vn/vn/page/ttdtsdh/detail/55524

Trân trọng thông báo./.