Kế hoạch Giảng dạy học kỳ 3 các lớp Cao học Khóa 6 đợt 1,2

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học Khóa 6 đợt 1,2 - học kỳ 3

Tải về kế hoạch học tập: Ke-hoach-HK3-K6-D1-2

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm