Kế hoạch Giảng dạy học kỳ 1 các lớp Cao học Khóa 7 đợt 1

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học Khóa 7 đợt 1 - học kỳ 1

Tải về kế hoạch học tập: Ke-hoach-K7-d1

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm