Thông báo v/v Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 7 đợt 2 (2017-2019)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 7 đợt 2 (2017-2019)

Chi tiết tiến độ (file đính kèm): tải về tại đây