Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trân trọng thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Hội đồng thi ngày 10&11/11/2018.

Địa điểm: Tầng 10 nhà A1.

Nội dung chi tiết file đính kèm:

- Kế hoạch thi:tải về tại đây

- Thời gian làm việc chi tiết: tải về tại đây

Trân trọng ./.