Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch Giảng dạy - Học tập Tổ chức 120 năm truyền thống nhà trường và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Những nội dung sau:

1. Ngày 17/11/2018, Toàn bộ các hoạt động giảng dạy - học tập và các bộ phận quản lý, phục vụ đào tào được nghỉ để tổ chức Lễ Kỷ niệm 120 năm truyền thống nhà trường.

2. Ngày 20/11/2018, các lớp học được nghỉ để tổ chức các hoạt động ngày Nhà giáo Việt Nam tại các đơn vị. Các bộ phận quản lý, phục vụ vẫn làm việc bình thường.

Nội dung chi tiết file đính kèm tải về tại đây

Trân trọng ./.