Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Khoá 7 đợt 1 (2017-2019), ngày 11/5/2019 Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Quản lý kinh doanh đã tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho 37 học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh.

Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng tham gia hội đồng đánh giá luận văn, chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và Học viên bảo vệ luận văn

Tham gia đánh luận văn thạc sĩ có sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài trường, về phía nhà trường có TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng; TS. Thân Thanh Sơn, Trưởng khoa Quản lý kinh doanh; TS. Vũ Đình Khoa; TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung cùng các Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, …; Các nhà khoa học ngoài trường như: TS. Nguyễn Đức Kiên, Uỷ ban kinh tế Quốc hội; PGS.TS. Vũ Đình Tích, Bộ Kế hoạch đầu tư; PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái, ĐH Giao thông vận tải Hà Nội; PGS.TS. Hoàng Văn Hải, ĐH Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Lê Anh Tuấn, ĐH Điện lực,…

Buổi đánh giá luận văn với không khí nghiêm túc, đúng quy chế, không khí vui tươi phấn khởi tạo được ấn tượng tốt đẹp về nhà trường đối với CBGV, HV đặc biệt với các nhà khoa học ngoài trường và người thân của các HV đến động viên cổ vũ.

Buổi bảo vệ đánh giá luận văn cũng là cơ hội để CBGV và HV sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt với các học viên ngành Quản trị kinh doanh đang học tập và tiến hành thực hiện luận văn thạc sĩ.

Định hướng phát triển đào tạo trình độ thạc sĩ của nhà trường lấy chất lượng làm định hướng phát triển, giảng dạy, học tập, nghiên cứu và đề tài luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, gắn liền với các doanh nghiệp được ứng dụng trong thực tế.

Các học viên sẽ nhận biên bản họp của hội đồng đánh giá luận văn cùng với ý kiến của các thành viên hội đồng, Hv sẽ tiến hành chỉnh sửa thông qua CBHD và nộp về Trung tâm đào tạo sau đại học trong vòng 02 tuần tính từ ngày bảo vệ.

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội