Họp tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, mã ngành 8220201.

Ngày 07/3/2019 Tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Ngoại ngữ tổ chức Họp, lấy ý kiến Tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, Mã số 8220201.

Căn cứ định hướng phát triển chương trình và trình độ đào tạo năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở mới 02 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đó là Ngành Ngôn ngữ Anh – Mã số 8220201 và Ngành Công nghệ Dệt, may – Mã số 8540204, nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, đón nhận những thời cơ, thách thức trong thời kỳ hội nhập, khẳng định thương hiệu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong nước và quốc tế.

Họp tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, mã ngành 8220201.

Các thành viên trong tổ soạn thảo

Tham gia buổi làm việc có TS. Trần Ngọc Đức, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ; TS. Dư Đình Viên, Giám đốc Trung tâm đào tạo Sau đại học, cùng các chuyên gia trong tổ soạn thảo chương trình.

Họp tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, mã ngành 8220201.

TS. Nguyễn Thị Hương, Giảng viên khoa Ngoại ngữ, thành viên tổ soạn thảo

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, thành viên tổ soạn thảo, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ đại diện cho tổ soạn thảo trình bày mục tiêu chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra đối với người học đạt được sau khi tốt nghiệp; Yêu cầu đối với người dự tuyển; điều kiện tốt nghiệp;… đặc biệt đối với Chương trình đào tạo mà tổ soạn thảo đã dày công xây dựng.

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được xây dựng theo hướng ứng dụng có tham khảo các chương trình đào tạo về Ngôn ngữ Anh của các trường Đại học uy tín trong nước và quốc tế.

Qua các ý kiến đóng góp của các chuyên gia về chuyên ngôn và nghiệp vụ, tổ soạn thảo sẽ tiếp tục chỉnh sửa để sớm được thông qua trước Hội đồng thẩm định chuyên môn của nhà trường.

Dự kiến ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Công nghệ Dệt, may trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ được tuyển sinh vào đợt 2 tháng 10 năm 2019 với chỉ tiêu 20 học viên mỗi ngành ./.