Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Kế toán - đợt 1 năm 2019

Sáng ngày 15/3/2019 Tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm đào tạo Sau đại học phối hợp với khoa Kế toán – Kiểm toán tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành kế toán đợt 1 năm 2019.

Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Kế toán - đợt 1 năm 2019

Tham gia có Trưởng tiểu ban chuyên môn PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng – Trưởng khoa Kế toán Kiểm toán cùng các nhà khoa khọc trong và ngoài trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trưởng ban thư ký TS. Dư Đình Viên – Giám đốc Trung tâm đào tạo Sau đại học và thí sinh dự tuyển NCS Trần Thị Minh Xuân.

Mở đầu buổi làm việc PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng thay mặt tiểu ban chuyên môn nêu rõ mục đích, yêu cầu và cách thức thực hiện xét tuyển NCS, xét duyệt hồ sơ, công trình công bố, sự ủng hộ của các nhà khoa học và bảo vệ đề cương dự định nghiên cứu.

Thí sinh dự tuyển Trần Thị Minh Xuân đã trình bày tóm tắt đề cương dự định nghiên cứu với định hướng “ các nhân tố ảnh hưởng đến giá dịch vụ y tế các bệnh viện công trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, đánh giá tổng quan các công trình đã nghiên cứu, mục tiêu luận án, phương pháp và kết quả nghiên cứu.

Các nhà khoa học trong tiểu ban chuyên môn đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị giúp thí sinh có phương pháp luận tốt, nội dung định hướng đủ về hàm lượng khoa học cũng như ý nghĩa thực tế đảm bảo đủ cơ sở để thực hiện thành công.

Kết thúc buổi làm việc trưởng tiêu ban chuyên môn chúc mừng thí sinh dự tuyển đã bảo vệ thành công đề cương dự định nghiên cứu, tiếp tục chỉnh sửa và nộp đề cương dự tuyển về trung tâm đào tạo sau đại học muộn nhất 01 tuần tính từ ngày bảo vệ đề cương.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh NCS 03 ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Hoá học; Kế toán./.