Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo - đào tạo trình độ thạc sĩ , ngành Công nghệ dệt, may.

Sáng ngày 24/3/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ – Ngành Công nghệ dệt, may- mã ngành 8540204.

Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ Trưởng khoa Cắt may và TKTT – Tổ trưởng tổ soạn thảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ dệt, may; Trưởng các đơn vị liên quan; các thành viên tổ soạn thảo; các chuyên gia và các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực Công nghệ dệt, may.

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo - đào tạo trình độ thạc sĩ , ngành Công nghệ dệt, may.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy ý kiến các chuyên gia và nhà tuyển dụng lao động khi tiến hành mở ngành đào tạo nói chung, cũng như những đặc thù riêng của ngành Công nghệ dệt, may. Cảm ơn các nhà khoa học trong và ngoài trường, các nhà tuyển dụng lao động và tổ soạn thảo đã đồng hành và xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ dệt, may. Hy vọng tiếp tục nhận được các ý kiến xây dựng để ngành đào tạo đảm bảo được mục tiêu, các chuẩn đầu ra, đảm bảo chất lượng đào tạo sát với thực tế theo định hướng ứng dụng. Về phía tổ soạn thảo và Khoa Cắt may và TKTT, Phó hiệu trưởng yêu cầu khẩn trương chỉnh sửa hoàn thiện các thủ tục cũng như nội dung để kế hoạch mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ dệt, may theo đúng tiến độ.

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo - đào tạo trình độ thạc sĩ , ngành Công nghệ dệt, may.

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Khoa Cắt may & TKTT

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ, Trưởng khoa khoa Cắt mày và TKTT, Tổ trưởng tổ soạn thảo chương trình thay mặt tổ soạn thảo trình bày tóm tắt lịch sử phát triển của nhà trường và Khoa Cắt may & TKTT; Báo cáo kết quả thăm dò nhu cầu người học và các doang nghiệp sử dụng lao động; Trình bày các nội dung yêu cầu, chương trình khung, mô tả các học phần cũng như các điều kiện liên quan.

Hội thảo thảo luận đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học; các nhà tuyển dụng; lãnh đạo các Phòng/Khoa/ Trung tâm trong trường.

Kết thúc buổi làm việc PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ cảm ơn và tiếp thu các ý kiến xây dựng của các chuyên gia, các nhà khoa học, tiếp tục chỉnh sửa bản đề án mở ngành hoàn chỉnh nhất theo tiến độ đã ban hành.

Một số hình ảnh về buổi hội thảo

Các thành viên tổ soạn thảo

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo - đào tạo trình độ thạc sĩ , ngành Công nghệ dệt, may.

Toàn cảnh hội nghị

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo - đào tạo trình độ thạc sĩ , ngành Công nghệ dệt, may.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo - đào tạo trình độ thạc sĩ , ngành Công nghệ dệt, may.