Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khoá 7 đợt 1 (2017-2019) của nhà trường, chiều ngày 04/5/2019 Trung tâm đào tạo Sau đại học và Khoa Công nghệ Ô tô đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực Khoá 7 đợt 1 (2017-2019)

Tham gia buổi đánh giá luận văn thạc sĩ có sự tham gia của các GS, PGS, TS, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực Cơ khí động lực trong và ngoài trường, các học viên cao học Kỹ thuật Cơ khí động lực cùng các người thân của các học viên đến chung vui và động viên chúc mừng.

Buổi đánh giá luận văn thạc sĩ được tổ chức nghiên túc, cởi mở về mặt khoa học, đúng Quy định của nhà trường và Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông qua buổi đánh giá luận văn thạc sĩ đã khẳng định được kết quả của học viên và chất lượng đào tạo của nhà trường.

Kết thúc buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ, các học viên phấn khởi đạt kết quả cao xứng đang với công sức học tập, nghiên cứu gần hai năm gắn bó với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Chất lượng của các luận văn được các GS, PGS, TS, các nhà khoa học đánh giá cao, đặc biệt các đề tài luận văn thạc sĩ có tính ứng dụng thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và ý nghĩa thực tế, phù hớp với định hướng đào tạo trình độ thạc sĩ của nhà trường theo định hướng ứng dụng.

Chúc các học viên mang những kiến thức được đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng vào cuộc sống, tiếp tục học tập vươn lên, Trường Đại học Công nghiệp luôn đồng hành cùng các học viên.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực ./.

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội