Chiến thuật đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

Chuyên gia khuyên thí sinh nên nộp khoảng 6 nguyện vọng, chia thành ba nhóm với điểm chuẩn năm ngoái bằng, cao hơn, thấp hơn điểm thi năm nay.

Xem thêm