Hòm thư HaUI

E-mail:
Mật khẩu:
Thứ Bảy, 13:23 03/12/2016

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến

Chiều ngày 02/12/2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến.

Tham gia hội nghị có đại diện các Chi bộ, đội ngũ chuyên viên làm công tác chủ nhiệm, học sinh sinh viên là bí thư, lớp trưởng. Đặc biệt là sự tham dự của Đại tá Vũ Đình Quý - Phó Trưởng ban Thường trực cựu quân tăng cường Thủ đô Hà Nội, nguyên giảng viên Học viện Quốc phòng - báo cáo viên hội nghị.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến

Đại tá Vũ Đình Quý - Phó Trưởng ban Thường trực cựu quân tăng cường Thủ đô Hà Nội, nguyên giảng viên Học viện Quốc phòng - báo cáo viên hội nghị.

Hội nghị đã cùng xem lại những thước phim tư liệu quý giá về 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến và nghe báo cáo viên trình trình bày nội dung, ý nghĩa Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi; phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến là hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn trường nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến

Các nội dung tuyên truyền góp phần đẩy mạnh việc giáo dục khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên khích lệ phong trào thi đua lập thành tích trong học tập, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Các tin đã đưa:

Tin tiêu điểm

Liên kết site

  1. Chính phủ
  2. Bộ công thương
  3. Bộ giáo dục và đào tạo
  4. Bộ khoa học công nghệ
  5. Bộ khoa học và phát triển
  6. Quỹ phát triển khoa học quốc gia
  7. Thông tin công nghệ
  8. Truyền thông khoa học và công nghệ
  9. Tạp chí Cơ khí Việt Nam - cơ quan của Tổng hội Cơ khí Việt Nam

Lượt truy cập 24291974