Triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2018. Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Nhà trường và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng 20/5/2018, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2018. Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Hội nghị với sự tham dự của hơn 600 đảng viên là công chức, viên chức, người lao động và sinh viên Nhà trường. PGS.TS Trần Đức Quý- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2018. Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Nhà trường và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

PGS.TS. Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS.Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh": Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của Nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc…; các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân…; phong cách Hồ Chí Minh về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm…

Tác phong khoa học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Có 4 tiêu chí của phong cách, tác phong khoa học của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên: phải có thói quen nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào thực tiễn; xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm, bài học thực tế.

Trong Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng diễn ra sáng nay tại Trường, đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội chúc mừng và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Anh. Trong niềm vinh dự và xúc động, đồng chí Lê Văn Anh đã khẳng định: Hơn 30 năm đứng trên bục giảng và 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, làm việc, phấn đấu và cống hiến cho Đảng. Đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, xây dựng khối đoàn kết, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước và vì sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2018. Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Nhà trường và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Anh.

Sau lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Hội nghị tiếp tục với phần sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ nhà trường. PGS. TS.Trần Đức Quý – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Kết quả thực hiện 4 chương trình công tác lớn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2018) và định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020.

Bí thư Trần Đức Quý khẳng định, Đảng ủy Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 4 chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Nhà trường lần thứ VI, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ Đảng và cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường”;“Ổn định quy mô, điều chỉnh cơ cấu, ngành nghề, trình độ đào tạo hợp lý, nâng cao chất lượng đào tạo để duy trì sự phát triển bền vững của Nhà trường”;“Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường với doanh nghiệp; gắn kết hoạt động thực tập và giới thiệu việc làm cho học viên, sinh viên với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”; “Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Nhà trường”.

Triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị - Chuyên đề năm 2018. Sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Nhà trường và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI, Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức lãnh đạo các hoạt động trọng tâm: hoàn thành tổng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội; tiếp tục mở rộng ngành, nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu xã hội; phát huy hiệu quả mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp; hoàn thành xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, công khai chất lượng các chương trình đào tạo; thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá trong đào tạo, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo...Thực hiện quản trị đại học theo mô hình đại học điện tử, tiếp tục triển khai các dự án, đề án trọng điểm phát triển nhà trường.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020, PGS.TS Trần Đức Quý, Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Duy trì quy mô đào tạo 28.000 - 32.000 học viên, sinh viên; (2) Triển khai đề án CDIO với tất cả các ngành đào tạo; mở một số ngành đào tạo mới; (3) Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp (với các lĩnh vực mũi nhọn: Cơ khí, Cơ điện tử, Vật liệu mới, Môi trường…); (4) Vận hành Dự án “Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp” bằng vốn Vay ODA trị giá 15.0 triệu USD cho giai đoạn 2018-2022; (5) Hoàn thiện đề án hệ thống Đại học Điện tử; đổi mới hoạt động khảo thí phù hợp với chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy mới hội nhập quốc tế; (6) Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và giáo dục sinh viên, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người học; (7) Phát triển, mở rộng các chương trình hợp tác với doanh nghiệp nhất là các tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia; (8) Đầu tư có trọng điểm, xây dựng mô hình đại học và quản trị đại học theo xu thế hội nhập quốc tế.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS Trần Đức Quý - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã yêu cầu toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các chuyên đề, đường lối chỉ đạo, nội dung cốt lõi theo Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường; thực hiện tuyên truyền và vận dụng có hiệu quả trong thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác phù hợp với xu thế, mục tiêu phát triển Nhà trường trong thời kỳ mới.

  • Chủ Nhật, 23:17 20/05/2018

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Bộ Giáo dục & Thể thao CHDCND Lào trao đổi về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Bộ Giáo dục & Thể thao CHDCND Lào trao đổi về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thứ Sáu, 06:56 30/11/2018
Công ty TNHH DENSO Việt Nam trao tặng sách và học bổng cho Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công ty TNHH DENSO Việt Nam trao tặng sách và học bổng cho Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Ba, 07:53 27/11/2018
Cơ hội thực tập, việc làm tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse

Cơ hội thực tập, việc làm tại Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse

Thứ Sáu, 09:08 23/11/2018
Nghiệp đoàn khách sạn Nhật Bản thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nghiệp đoàn khách sạn Nhật Bản thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 15:22 07/11/2018
Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, và giao nhiệm vụ cho 05 viên chức quản lý

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, và giao nhiệm vụ cho 05 viên chức quản lý

Thứ Ba, 16:58 30/10/2018

Các bài đã đăng

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Trường Cao đẳng Kunjang, Hàn Quốc

Thứ Hai, 07:32 10/12/2018

Đại học Công nghiệp Hà Nội trao đổi hợp tác với Tập đoàn Hoffman Group, CHLB Đức

Thứ Tư, 07:55 05/12/2018

PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu với “Nghiên cứu sản xuất sơn nội thất kháng khuẩn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

Thứ Ba, 14:24 04/12/2018

Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp năm học 2018 - 2019: lắng nghe và giải đáp các ý kiến của sinh viên

Thứ Sáu, 15:21 30/11/2018

Đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu khung năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay”

Thứ Sáu, 13:36 30/11/2018
Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Ca - Múa - Nhạc không chuyên tỉnh Hà Nam 2018

Đại học Công nghiệp Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan Ca - Múa - Nhạc không chuyên tỉnh Hà Nam 2018

Thứ Năm, 10:55 17/05/2018
36 đoàn tham dự Khai mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần X năm 2018

36 đoàn tham dự Khai mạc kỳ thi tay nghề quốc gia lần X năm 2018

Thứ Ba, 16:53 15/05/2018
Nhì bảng G, DCN- VJC3 giành vé vào vòng 1/16 Robocon 2018

Nhì bảng G, DCN- VJC3 giành vé vào vòng 1/16 Robocon 2018

Thứ Bảy, 10:55 12/05/2018
Giới thiệu chương trình liên kết đào tạo kỹ sư trình độ cao giữa Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam và Công ty Pasona Tech Việt Nam với Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giới thiệu chương trình liên kết đào tạo kỹ sư trình độ cao giữa Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam và Công ty Pasona Tech Việt Nam với Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:04 09/05/2018
Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ 2: 104 bài khoa học thuộc 9 lĩnh vực

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ 2: 104 bài khoa học thuộc 9 lĩnh vực

Thứ Hai, 15:44 07/05/2018

Video giới thiệu