Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai Nghị quyết Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chiều ngày 14/12, Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức “Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn trường năm 2018 và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023”

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùng - thường vụ Đảng ủy; ông Phạm Văn Đông - Chủ tịch Công đoàn trường; cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

Tại Hội nghị, PGS. TS Phạm văn Đông - Chủ tịch Công đoàn trường thay mặt BCH Công đoàn trường trình bày báo cáo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại BCH Công đoàn trường, tổng kết đánh giá kết quả công tác Công đoàn trường năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ Công đoàn năm 2019. Báo cáo đã nêu được những ưu điểm, hạn chế của hoạt động Công đoàn trường, trong đó có đánh giá vai trò, nhiệm vụ của BCH Công đoàn trường.

Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai Nghị quyết Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai Nghị quyết Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bên cạnh đó, BCH Công đoàn trường cũng đề ra những giải pháp triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019 và những yêu cầu đối với cán bộ Công đoàn trong thời kỳ CMCN 4.0.

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Hùng phát biểu, đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn trường trong năm 2018, đồng thời cũng đề nghị tổ chức Công đoàn phải làm tốt công tác vận động đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ - đây là công tác dân vận quan trọng của Đảng. Cán bộ công đoàn phải nâng cao hiểu biết về pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và của nhà trường; tích cực xây dựng mối đoàn kết cao trong hệ thống công đoàn và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai Nghị quyết Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các tập thể và công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam:

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 01 cá nhân
Bằng lao động sáng tạo cho 01 cá nhân
Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt nam cho 14 cá nhân và 06 tập thể
Bẳng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam về công tác tài chính cho 03 cá nhân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai Nghị quyết Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai Nghị quyết Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai Nghị quyết Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai Nghị quyết Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023