Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 21/1/2019, tại Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. PGS.TS. Phạm Văn Đông - Ủy viên BCH CĐCTVN, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham dự Hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Toàn cảnh Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, Hội nghị đã phân tích, đóng góp ý kiến, trao đổi và thông qua: Dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 và chương trình công tác năm 2019; Báo cáo về công tác tài chính; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCTVN; Báo cáo về công tác cán bộ; Thảo luận Kế hoạch triển khai các Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 còn triển khai nhiều nội dung quan trọng: Đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu đạt các chỉ tiêu với các giải pháp mà Nghị quyết Đại hội CĐCTVN lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã đề ra.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và xây dựng Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.