Xây dựng Công đoàn Công Thương Việt Nam vững mạnh toàn diện

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV là một sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động ngành Công Thương. Đại hội có sự tham dự của gần 400 đại biểu chính thức là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 150 ngàn lao động trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam. Đại hội được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, dự kiến trong hai ngày 5-6/10/2020, với nội dung xung quanh nhiệm vụ về nhiệm kỳ đại hội 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, người lao động ngành Công Thương. Đại hội diễn ra trong bối cảnh công nhân, viên chức, lao động cả nước đang hăng hái thi đua, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV và bầu đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành Công Thương. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam qua 94 năm hình thành và phát triển, 72 năm xây dựng phát triển ngành Công Thương, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần xây dựng ngành Công Thương phát triển bền vững và từng bước hiện đại.

Nguồn: Công Thương Media

Tin tiêu điểm

Công đoàn HaUI: “Hành trình về nguồn” ATK Định Hóa và ATK Tân Trào với nhiều hoạt động ý nghĩa

Thứ Bảy, 07:49 06/08/2022
Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổng kết hoạt động năm 2020

Thứ Sáu, 15:57 15/01/2021

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 14:02 31/03/2020
Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Công đoàn Công Thương Việt Nam: 90 năm vững bước, đồng hành cùng người lao động

Thứ Năm, 14:27 25/07/2019
Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Lễ ký kết các Thỏa thuận hợp tác, trao giải Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 và trao quà cho đoàn viên, người lao động

Thứ Tư, 16:14 29/05/2019
Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn của Công đoàn Công thương Việt Nam

Thứ Năm, 11:37 21/03/2019
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Bảy, 23:46 03/11/2018
Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018

Thứ Bảy, 00:40 20/10/2018
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ Hai, 07:41 01/10/2018
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Thứ Ba, 00:42 25/09/2018
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Bảy, 16:20 30/06/2018
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2022

Thứ Bảy, 16:12 20/01/2018