Danh sách HSSV được nhận học bổng Nguyễn Thanh Bình năm học 2014-2015

Chi tiết danh sách tải về tại đây

Lịch trao học bổng nhà trường sẽ thông báo sau!