Thông báo về việc ủng hộ Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình năm 2018

Kính gửi:Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động Nhà trường.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỦNG HỘ QUỸ KHUYỄN HỌC NGUYỄN THANH BÌNH NĂM 2018

Trong những năm qua, Quỹ khuyến học Nguyễn Thanh Bình đã nhận được sự ủng hộ quý báu của: Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động, Các nhà hảo tâm và Học sinh, sinh viên nhà trường. Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần "tương thân, tương ái" và để quỹ hoạt động có hiệu quả, Ban Quản lý Quỹ học bổng. Nguyễn Thanh Bình của nhà trường phát động: Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động Nhà trường ủng hộ Quỹ năm 2018 (Xin xem file đính kèm). tải về tại đây

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của Cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường!