Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019

Thực hiện công tác kế hoạch năm học 2018-2019, Sáng ngày 11/04/2019 khoa Cơ khí tổ chức Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm năm học 2018-2019. Năm học này, khoa có 09 thầy/cô tham gia thi thiết kế bài giảng điện tử.

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, giáo viên, đổi mới phương pháp, hình thức giảng dạy bài giảng điện tử và kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giảng dạy. Khuyến khích giảng viên, giáo viên tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn: phát hiện, tổng kết, phổ biến phương pháp giảng dạy bài giảng điện tử và giáo dục hiệu quả, các kinh nghiệm thiết thực và bổ ích trong đào tạo. Khoa Cơ khí năm học 2018-2019 có 09 thầy/cô tham gia thi thiết kế bài giảng điện tử.

Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019Bài giảng điện tử " Nhiệt cắt" của thầy Bùi Tiến Tài - giảng viên khoa Cơ khí trình bày

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, giáo viên góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường. Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi cấp khoa ban giám khảo gồm 05 thành viên tại mỗi hội đồng và làm nhiệm vụ đánh giá kết quả thi của giảng viên, giáo viên. Từ 09 bài giảng điện tử của giảng viên, giáo viên, khoa đã lựa chọn được 05 giảng viên, giáo viên tiêu biểu dự thi Giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm học 2018-2019.

Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019

Giám khảo nhận xét bài giảng điện tử của các thầy/cô tham gia thi

Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019 đã khép lại đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng và đúng quy chế. Các giảng viên, giáo viên được chọn lựa sẽ tiếp tục chỉnh sửa theo góp ý của giám khảo để chuẩn bị cho hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp trường sắp tới.

Tin tiêu điểm

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 41

Thứ Sáu, 10:26 24/05/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 40

Thứ Sáu, 14:37 17/05/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 39

Thứ Sáu, 14:32 10/05/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 38

Thứ Bảy, 14:28 04/05/2019
Cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019

Cố vấn học tập cho sinh viên hệ đại học K13 học kỳ phụ hè 2019

Thứ Sáu, 14:26 26/04/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 37

Thứ Sáu, 13:40 26/04/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 36

Thứ Sáu, 09:18 19/04/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 35

Thứ Sáu, 14:01 12/04/2019
Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019

Hội thi giảng viên, giáo viên giỏi nghiệp vụ sư phạm khoa Cơ khí năm học 2018-2019

Thứ Sáu, 08:08 12/04/2019
Cố vấn học tập cho sinh viên hệ Đại học K11, K12 học kỳ phụ hè 2019

Cố vấn học tập cho sinh viên hệ Đại học K11, K12 học kỳ phụ hè 2019

Thứ Năm, 14:16 11/04/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 34

Thứ Sáu, 11:19 05/04/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 33

Thứ Sáu, 10:23 29/03/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 32

Thứ Sáu, 07:42 22/03/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 31

Thứ Bảy, 08:11 16/03/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 30

Thứ Hai, 07:00 11/03/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 29

Thứ Sáu, 13:17 01/03/2019

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

Thứ Ba, 07:46 26/02/2019

Lịch Thực hành, Thí nghiệm tuần 28

Thứ Sáu, 15:47 22/02/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 27

Thứ Bảy, 17:15 16/02/2019

Lịch Thực hành, thí nghiệm tuần 26

Thứ Ba, 14:01 12/02/2019

Lịch thực hành, thí nghiệm tuần 23 học kỳ 2 năm học 2018-2019

Chủ Nhật, 07:51 20/01/2019
Khoa Cơ khí cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ đại học K10, K11 và K12

Khoa Cơ khí cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ đại học K10, K11 và K12

Thứ Ba, 10:18 04/12/2018

Giới thiệu chương trình đào tạo 2015

Thứ Sáu, 16:52 07/08/2015

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp liên thông Trung cấp - Đại học khóa 3 và Cao đẳng - Đại học khóa 4

Thứ Hai, 10:29 29/10/2012

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khoá 1, 2; liên thông Trung cấp - Cao đẳng khóa 8 và Cao đẳng khóa 9

Thứ Hai, 15:32 22/10/2012

Kế hoạch bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho SV LTTC-ĐH khóa 3

Thứ Tư, 09:13 03/10/2012