Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành CNKT Cơ khí khóa 7 năm 2019

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên sau hai năm học, sáng ngày 17/05/2019, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 03 học viên khóa 7 ngành CNKT Cơ khí.

Các luận văn thạc sĩ được bảo vệ trong đợt này đã nghiên cứu và chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc trong thực tế như đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đếu chiều sâu cắt lớn nhất với độ chính xác kích thước rãnh cắt khi gia công thép SKD11 bằng tia nước áp suất cao trộn hạt mài"; đề tài: "Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số thông số công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng trên thiết bị sấy long nhãn xoáy SBOG 150"...

Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành CNKT Cơ khí khóa 7 năm 2019

Học viên Hoàng Chí Thanh trình bày đề tài nghiên cứu

Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ CNKT Cơ khí đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể áp dụng vào thực tiễn và sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh đó Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cấn bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa khoa học và ứng dụng thực tiễn. Các học viên có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đặt ra của đề tài.

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập, nghiên cứu, đồng thời là kết quả phấn đấu nâng cao trình độ, chuyên môn của mỗi học viên. Với những kiến thức đã được tích lũy trong 02 năm học, các học viên có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn, phục vụ tốt công việc mà mình đang theo đuổi cũng như đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

* Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ:

Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành CNKT Cơ khí khóa 7 năm 2019Niềm vui của học viên Hoàng Chí Thanh sau Lễ bảo vệ thành công

Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành CNKT Cơ khí khóa 7 năm 2019

Học viên Nguyễn Xuân Hữu hạnh phúc bên gia đình nhỏ sau Lễ bảo vệ

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành CNKT Cơ khí khóa 7 năm 2019Bạn bè, người thân chúc mừng học viên sau Lễ bảo vệ