Thông báo về việc Thực tập tốt nghiệp và ĐATN cho ĐH chính quy K9, CĐ chính quy K17

Thứ Ba, 05/12/2017 12:16
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Đại học K9, Cao đẳng K17và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:
Về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẦU VÀO NĂM 2017
Căn cứ vào điều 35, 36 quy chế tuyển sinh của Bộ giáo và đào tạo về việc kiểm tra kết quả thi và hồ sơ thí sinh trúng tuyển. Nhà trường thông báo kế hoạch kiểm tra bằng tốt nghiệp đầu vào (bản chính) đối với các lớp liên thông CĐ-ĐH K11; TCCN-ĐH K11; CĐN-ĐH K11; Đại học chính quy K11, Cao đẳng chính quy K18, CĐN K10, CĐN JICA K10; Liên thông TCCN-ĐH VLVH K8, Liên thông CĐ-ĐH VLVH K9; CĐN -ĐH VLVH K4 như sau:

V/v Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp LT CĐ-ĐH K11

V/v mở lớp học bồi dưỡng kiến thức dành cho sinh viên khóa 11 diện cảnh báo học tập năm học 2016 - 2017

V/v kê khai bổ sung hồ sơ mua BHYT cho HS-SV năm học 2017- 2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Đại học khoá 3,4,5,6,7,8,9; Liên thông CĐ-ĐH khoá 5,6,8,9,10; TC-ĐH khoá 5,8,9,10 và CĐN-ĐH khoá 9,10 tốt nghiệp đợt 2 năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên như sau:

Các tin đã đưa khác: