Thông báo về việc tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

cho sinh viên Đại học chính quy khóa 10,11, Đại học liên thông khóa 11,12.

Xem thêm

Thông báo về việc Thực tập tốt nghiệp và ĐATN cho ĐH chính quy K9, CĐ chính quy K17

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Đại học K9, Cao đẳng K17và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

Xem thêm

Thông báo tổ chức học kỳ phụ thứ 1 năm 2017 - 2018 cho sinh viên đại học

Về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2017-2018 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Xem thêm

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẦU VÀO NĂM 2017

Căn cứ vào điều 35, 36 quy chế tuyển sinh của Bộ giáo và đào tạo về việc kiểm tra kết quả thi và hồ sơ thí sinh trúng tuyển. Nhà trường thông báo kế hoạch kiểm tra bằng tốt nghiệp đầu vào (bản chính) đối với các lớp liên thông CĐ-ĐH K11; TCCN-ĐH K11; CĐN-ĐH K11; Đại học chính quy K11, Cao đẳng chính quy K18, CĐN K10, CĐN JICA K10; Liên thông TCCN-ĐH VLVH K8, Liên thông CĐ-ĐH VLVH K9; CĐN -ĐH VLVH K4 như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO

V/v Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp LT CĐ-ĐH K11

Xem thêm

THÔNG BÁO

V/v mở lớp học bồi dưỡng kiến thức dành cho sinh viên khóa 11 diện cảnh báo học tập năm học 2016 - 2017

Xem thêm

THÔNG BÁO

V/v kê khai bổ sung hồ sơ mua BHYT cho HS-SV năm học 2017- 2018

Xem thêm