Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Đại học khoá 3,4,5,6,7,8,9; Liên thông CĐ-ĐH khoá 5,6,8,9,10; TC-ĐH khoá 5,8,9,10 và CĐN-ĐH khoá 9,10 tốt nghiệp đợt 2 năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên như sau:

Thông báo tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng “ ELECTRONIC’S GOT TALENT 2017”
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và chào mừng Tháng Thanh niên năm 2017. Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong HSSV. Xây dựng phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên vững mạnh. Phát triển mối giao lưu đoàn kết, gắn bó trong HSSV giữa các chi đoàn trong Khoa thông qua hoạt động ngoại khóa. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa Điện tử tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng “ELECTRONIC’S GOT TALENT 2017” với các nội dung cụ thể sau :

Thông báo tổ chức “Giải bóng đá nam HSSV khoa Điện tử tại cơ sở Hà Nam lần thứ III ”
Tiếp tục triển khai phong trào HSSV 5 tốt “Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt- Kỹ năng tốt - Hội nhập tốt ” góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục, rèn luyện thể chất của HSSV. Xây dựng phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên vững mạnh. Phát triển mối giao lưu đoàn kết, gắn bó trong HSSV giữa các chi đoàn trong Khoa thông qua hoạt động thi đấu thể thao.

Các tin đã đưa khác: