HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG - STP 2018

HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG (SAMSUNG TALENT PROGRAM – STP) nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa SAMSUNG và các trường Đại học lớn miền Bắc nhằm thúc đẩy tạo nên nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc cho các Kỹ sư/ Cử nhân tương lai trên con đường đi đến thành công.

Xem thêm

Thông báo Chương trình học bổng “Nitori International Scholarship 2018”

Nhằm hỗ trợ sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Quỹ học bổng Nitori Quốc tế/ Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam tổ chức chương trình học bổng “Nitori International Scholarship 2018”, cụ thể như sau:

Xem thêm

Thông báo kế hoạch làm ĐATN cho ĐH chính qui khóa 9

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Đại học K9 và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

cho sinh viên Đại học chính quy khóa 10,11, Đại học liên thông khóa 11,12.

Xem thêm

Thông báo về việc Thực tập tốt nghiệp và ĐATN cho ĐH chính quy K9, CĐ chính quy K17

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hệ Đại học K9, Cao đẳng K17và quy định của Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử thông báo:

Xem thêm