Chương trình “Liên kết đào tạo và tuyển dụng lớp kỹ sư chuyên ban của Tập đoàn KHKT Hồng Hải khóa 3"

* Đối tượng: SV trình độ Đại học khóa 11 chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Điện, ĐK Tự động hóa, Điện tử truyền thông, Truyền thông - Mạng máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin.

Xem thêm